Gevolgen gasboringen Ternaard nog niet duidelijk genoeg

Er is nog niet goed genoeg uitgezocht wat gaswinning bij Ternaard betekent voor de natuur op en bij de Wadden. Er is extra onderzoek nodig. Dat stelt de Commissie voor de Milieueffectrapportage.
Schelpenbank aan 't Skoar bij Ternaard © Omrop Fryslân, Remco de Vries
De commissie is onafhankelijk en adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in dit geval over de kwaliteit van de milieu-effectrapportage voor het plan. Dat kan dus beter, is het oordeel.
Daarbij gaat het om "essentiële informatie op een aantal punten die in het milieu-effectrapport ontbreekt", schrijft de commissie. Er is meer informatie nodig over de effecten op de diepe bodemdaling, de kleine kweldergebieden 't Schoor en de kwelder bij Wierum, de natuur en broedvogels.
Bovendien is nog niet goed in beeld gebracht hoeveel stikstof er wordt uitgestoten en wat de gevolgen zijn voor archeologische waarden. Dat geldt ook voor de effecten op de bodem bij de aanleg op de bodem bij de aanleg van een gasleiding van Ternaard naar Moddergat.

'Monitoring'

Als de gaswinning bij Ternaard wordt toegestaan, moeten de gevolgen voor de omgeving en natuur ook constant worden gevolgd. Voor grotere gaswinningsgebieden is daar een systeem van monitoring voor, maar de commissie stelt dat het niet aannemelijk genoeg gemaakt is dat dat systeem ook werkt voor het kleinere gasveld bij Ternaard.