Zorgen bij verenigingen Noardeast-Fryslân over collegeplannen oud papier

Enkele tientallen verenigingen in Noardeast-Fryslân trekken aan de bel, nu de gemeenteraad donderdagavond een besluit neemt over een nieuw ophaalsysteem voor oud papier.
Volgens traditie helpen diverse verenigingen bij het ophalen van oud papier in de regio. Zij ontvangen daar een vergoeding voor. Nu het college vanaf 2023 een papiercontainer wil verstrekken aan inwoners, zien de verenigingen op termijn mogelijk een substantieel deel van hun inkomsten verdwijnen.

Brieven van verenigingen

Bij de gemeente kwamen de afgelopen tijd bijna dertig brieven binnen van verenigingen die zich ernstig zorgen maken. Een van hen is de Stedelijke Harmonie Dockum, met ongeveer veertig leden. Samen met twee andere muziekverenigingen wordt door hen bij toerbeurt oud papier opgehaald in Dokkum.
"Het gaat voor ons om een bedrag van ongeveer vijfduizend euro per jaar", vertelt voorzitter Pieter Stenekes van de Stedelijke Harmonie Dockum. "Als dat bedrag in de toekomst wegvalt, gaan wij en ook andere verenigingen het misschien niet redden."
Voorzitter Pieter Stenekes van de Stedelijke Harmonie Dockum
Het college wil het ophalen van oud papier harmoniseren. In het voormalige Kollumerland hebben huishoudens al een minicontainer voor oud papier. Het voorstel van het college zou tevens goedkoper kunnen zijn dan het huidige systeem. Tevens moet het nieuwe beleid zorgen voor een einde aan de rechtsongelijkheid, aangezien slechts een selecte groep verenigingen oud papier ophaalt in de gemeente.
Stenekes wil de gemeenteraadsleden echter oproepen goed na te denken over het voorstel van het college. "Gooi niet iets weg wat goed werkt en aanwijsbare voordelen heeft voor de gemeenschap, steun uw verenigingen."
© Omrop Fryslân, Wytse Vellinga