RES onbekend bij Friezen: 80 procent heeft er nooit van gehoord

Friezen weten nog te weinig over de op te stellen Regionale Energiestrategie (RES). Dat blijkt uit een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer. Zo'n 80 procent van de Friezen heeft nog nooit van de RES gehoord.
© Shutterstock.com (Panumas Yanuthai)
Nederland is opgedeeld in dertig regio's, die ieder de taak hebben gekregen op een Regionale Energiestrategie vorm te geven. In dat document moet staan wat de regio wil om voor 2030 en 2050 doelen te halen in de energietransitie met zonne- en windenergie. De regio beslist dus zelf mee over de doelstellingen, de tijdspanne en de manier waarop de doelen moeten worden behaald.

Participatie

Op regionaal niveau zijn de inwoners van onze provincie bijna niet in de gelegenheid gesteld om te participeren, stelt de Noordelijke Rekenkamer. Volgens voorzitter Anneke Beukers kan het beter. "De opdracht was: doe het met veel maatschappelijk draagvlak. Dat betekent dat je niet alleen de volksvertegenwoordigers hoort, maar ook stakeholders en burgers. Voor Fryslân hebben we een scorekaart gemaakt. Dan zie je dat er wel wat gebeurd is, maar op veel plekken ook nog niet."

Volgende versies

Beukers benadrukt echter ook dat het nog om de RES 1.0 gaat, en dat er ook nog een 2.0 en 3.0 volgen. Dat de Rekenkamer nu al met een rapport komt, is juist ook om nog winst te behalen in de volgende versies. "Het eerste stuk is ook wel heel abstract. Daarom is het lastig om er burgers bij te betrekken."

Inspraak

"Veel burgers hebben er nog nooit van gehoord: een groot deel van de mensen weet niet wat een RES is. Je ziet wel dat mensen getriggerd zijn als ze horen dat hun huis van het gas moet", geeft Beukers aan. "Men geeft toch aan er wel bij betrokken te willen worden." Dat gebeurt soms ook wel, met bijvoorbeeld webinars. Maar nog te weinig, zo is de conclusie.
"Er is bovendien onvoldoende vooraf geborgd wat er met zo'n advies van zo'n overlegorgaan gebeurt", zegt Beukers. Een deel van de verklaring is dat er ook nog geen concrete locaties bekend zijn als het gaat om de RES van Fryslân.
Het advies aan Provinciale Staten is om opnieuw een document vast te stellen waarin beter in beschreven is hoe Friezen kunnen meedenken over de besluitvorming.