Balk moet in 2030 van het gas af, dat is het doel van een nieuwe samenwerking

Balk moet in 2030 van het aardgas af kunnen. Met die intentie hebben zes partijen een overeenkomst gesloten. De bedoeling is dat er in mei 2022 een onderzoek ligt dat een licht laat schijnen op de haalbaarheid van diverse plannen.
In loftfoto fan Balk © ANP
Het gaat om plannen van Energiecoöperatie Gaasterland, in samenwerking met woningcorporatie Dynhus, gemeente De Fryske marren. AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en de ondernemersvereniging Eigen Haard/De Stikke.

Waterwarmte van het meer?

De partijen denken onder andere aan het gebruiken van aquathermie uit de Sleattemer Mar, de restwarmte van AVK Plastics en restwarmte van het rioolpompgemaal. Er moet dus nog onderzoek worden welke van deze plannen haalbaar is.
"Dit lijkt heel kansrijk, maar we willen wel zeker weten of dit het beste is. Dus we willen ook andere opties onderzoeken", zegt Goffe Venema van werkgroep warmtenet Balk.

Gemeentesteun

De Fryske Marren heeft Balk aangewezen als een van de startdorpen voor de Warmtevisie van de gemeente. Dat houdt in dat de gemeente initiatieven uit de gemeenschap steunt.
Bestuurslid Tjeerd Osinga van de energiecorporatie verwacht dat het nog wel twee tot drie jaar kan duren voordat er een schep in de grond kan. Het uitgangspunt blijft wel dat de kosten voor de inwoners van Balk zo laag mogelijk moeten blijven.
Goffe Venema van de werkgroep warmtenet Balk