Speciale DNA-techniek moet muskusrat uit Friese wateren verdrijven

Er wordt al jaren geprobeerd om de muskusrat uit de Friese wateren te verdrijven. Dat lukt aardig maar nu is er een techniek die nog beter werkt: de 'environmental DNA-techniek'.
Op zoek naar de muskusrat met een nieuwe techniek:
De muskusrat brengt schade aan dijken, de landbouw en de biodiversiteit en daarom wil Wetterskip Fryslân ze verdrijven. Dat lukt aardig: waren er in het verleden wel zo'n 100.000 muskusratten, nu zijn dat er nog maar 250.
Deze laatste 250 muskusratten zijn echter lastig te vinden. De speciale DNA-techniek moet het eenvoudiger maken.

Watermonster

"Wat we doen is dat we water oppompen", zegt Dolf Moerkens van de Unie van Waterschappen. "In dat water zitten ook de uitwerpselen van muskusratten. Aan die uitwerpselen zit ook materiaal van de darmen van de muskusrat. Op die manier kun je met een watermonster detecteren of er een muskusrat in zit."

Door heel Nederland

Wetterskip Fryslân vaart nu met 'autosamplers' door een paar gebieden in Fryslân. Over een afstand van 5 kilometer maakt het nu steeds monsters, zodat ze kunnen zien of het dier in het water zit. Later wordt deze techniek door heel Nederland gebruikt.