Speciale rifelementen moeten biodiversiteit in Waddenzee vergroten

Het is de grootste proef ooit op een dijk in de Waddenzee: tien speciale rifelementen worden de komende tijd bij de Lauwersmeerdijk geplaatst. Het moet het onderwaterleven verbeteren en de biodiversiteit vergroten.
Een van de elementen © Moses Reefsystems Zeeland
Dieren die onder water leven, kunnen schuilen in de gaten en schreven van de elementen van beton. Bij het project wordt onderzocht welke elementen het beste zijn voor het onderwaterleven.

Nog nooit op zo'n grote schaal

Het project wordt uitgevoerd door het waterschap Noorderzijlvest. In Zeeland loopt al een vergelijkbaar onderzoek en de eerste resultaten daarvan zijn positief, zegt Silva Mosterd van het waterschap. Dat zou blijken uit foto's van het onderwaterleven op de rifelementen.
Het onderzoek bij de Lauwersmeerdijk is echter de eerste keer dat de proef op zo'n grote schaal zal gebeuren.
Een impressie van de zogeheten Natuurlijke Overgang © Noorderzijlvest
Naast de elementen komen er ook getijdenpoelen. Het is de bedoeling dat ook daar veel leven ontstaat. "Dat gaat niet ten koste van de stevigheid van de dijk. Dat moet 'm juist sterker maken", zegt Mosterd. "De natuurlijke riffen zijn er al. Denk aan mossel- en oesterbanken. We hopen dat ook hier weer te zien. Dat maakt het geheel sterker."
De elementen worden de komende drie jaren in de gaten gehouden door hogeschool Van Hall Larenstein en de Rijksuniversiteit Groningen om te bepalen welke element het beste werkt en welk element in de toekomst terugkomt op andere plekken langs de Waddenkust.
In de Waddenzee lopen meer projecten met kunstmatige riffen. Zo worden in het Eierlandse Gat tussen Vlieland en Texel op korte termijn riffen van hout geplaatst. Die zijn zo'n 20 tot 50 vierkante meter groot. De riffen zijn gemaakt van perenhout. Dat materiaal gaat op en duur rotten, maar het idee is dat de riffen daarna overeind blijven omdat schelpdieren zich aan het hout hebben gehecht.