Meer dan 110 besmettingen bij KwadrantGroep: "Echt heel zorgelijk"

Het coronavirus grijpt ook in de verzorgingshuizen flink om zich heen. Binnen de KwadrantGroep worden momenteel 114 besmettingen gemeld: 69 medewerkers en 45 cliënten. Dat meldt de Jan Maarten Nuijens, voorzitter van de Raad van Bestuur.
© Elkander
Verspreid over vier woonzorglocaties zijn 20 cliënten besmet met het coronavirus en in de thuiszorg en huishoudelijke hulp nog eens 25 mensen. Het gaat om de Skûle in Metslawier, Dongeraheem in Dokkum, Talmahûs in Feanwâlden en locatie Parkhoven in Leeuwarden. Daarnaast hebben dus 69 personeelsleden het virus opgelopen.
Jan Maarten Nuijens van de KwadrantGroep
Jan Maarten Nuijens denkt dat er nog meer besmettingen zullen komen. "We denken dat die besmettingen alleen maar zullen toenemen, ook gezien het landelijke beloop en het aantal besmettingen in Fryslân."
De gevolgen van de corona-uitbraak zijn anders dan voorheen: "Wat we zien is dat de zeer kwetsbare mensen in onze verpleeghuizen die een coronabesmetting krijgen minder ernstig ziek worden dan tijdens de eerste coronagolf." Volgens Nuijens komt dit waarschijnlijk doordat mensen zijn gevaccineerd.
Dat betekent echter niet dat er niets aan de hand is: "Wat we vaak zien bij deze groep is dat ze minder behoefte hebben om te eten en te drinken en als gevolg daarvan neemt de algemene lichamelijke toestand af en dat kan aanleiding zijn dat het stervensproces eerder intreedt", zegt Nuijens.

"De aandacht verslapt"

Jan Maarten Nuijens uit zijn grote zorgen over de huidige cijfers. "Dit is zeker zorgelijk, de aandacht voor corona in de samenleving verslapt, ook draagvlak in de samenleving wat betreft vaccinatie is aan het afnemen."
"Daar komt bij dat de effectiviteit van het vaccin lijkt af te lopen, dat maakt eigenlijk dat het heel zorgelijk is. Het is niet voor niets dat de overheid besloten heeft om in december een boostercampagne op te starten om te zorgen dat we de effectiviteit van vaccins overeind houden", vervolgt hij.

Continuïteit onder druk

Volgens Nuijens zorgt het coronavirus ervoor dat de zorg niet gegarandeerd is: "Naast die 60 medewerkers die ziek zijn, hebben we ook last van mensen die eerder door corona geveld zijn en nog niet hersteld zijn. We hebben een oplopend ziekteverzuim en dat maakt dat de continuïteit binnen de zorg onder druk staat."
De huizen blijven wel open. "We verzoeken de familie wel om met één bezoeker per cliënt per dag langs te komen. We perkende contacten in, maar we sluiten de locaties niet."
Er zijn ook een paar andere maatregelen van kracht: "Bezoek moet weer mondkapjes op. In geval van besmettingen, worden afdelingen waar cliënten met dementie worden verpleegd cohort geplaatst. Daardoor kan die groep mensen in quarantaine blijven en besmetten zij geen andere bewoners."