GGD Fryslân: het aantal coronabesmettingen in tehuizen en thuiszorg loopt snel op

Het aantal coronabesmettingen in verpleeg- en verzorgingstehuizen loopt snel op, ziet GGD Fryslân. Met name onder bewoners laait het virus op. In de thuiszorg zijn de cijfers zelfs bijna verdubbeld in vergelijking met een week eerder.
© ANP
Het coronavirus komt de verpleeg- en verzorgingshuizen weer binnen, concludeert GGD Fryslân. Op dit moment zijn er zeven besmettingsclusters in tehuizen. Bij twee daarvan gaat het om meer dan tien besmettingen. Het aantal positieve testen is opgelopen naar 134 in één week.
Het gaat met name om bewoners. "In een tehuis wonen mensen dicht op elkaar. Niet iedereen wordt er even ziek van, maar ouderen hebben niet altijd meer een goed immuunsysteem", zegt Margreet de Graaf van GGD Fryslân.
Margreet de Graaf van GGD Fryslân
De ouderen worden goed getest, maar het betreft ook een kwetsbare groep. "Er is veel zorg uitgesteld, er komt een griepgolf aan en er zijn weer verkoudheidsklachten die spelen. Wij moeten nu ingrijpen. Het zal nog een paar weken oplopen, maar als we nu niet ingrijpen komen we de winter niet door met de zorg."

Coronacentrum weer vol

De Graaf vertelt dat het Coronacentrum Friesland in Heerenveen op dit moment weer vol ligt. In dat covid-huis wordt zorg gegeven aan kwetsbare ouderen die besmet zijn met het virus.
"Volgende week hebben we een moeilijk gesprek met de ouderenzorg om voldoende personeel te krijgen", zegt De Graaf. "Dat is het grootste probleem: het personeel is moe en de solidariteit met niet-gevaccineerde mensen neemt af."
Margreet de Graaf van GGD Fryslân © Omrop Fryslân
In de thuiszorg liepen de cijfers op naar 85 positieve testen in één week. Een week eerder waren het er nog 43. Thuiswonende ouderen vormen een risicogroep voor de GGD, met name als de gezondheid wat minder is.

Uitbraken bij de thuiszorg

Bij thuiszorgorganisatie Het Friese Land ziet men ook een toename. Er zijn drie uitbraakgebieden: in het midden en noordoosten van Fryslân, en boven Leeuwarden. "Daar zien we dat het aantal cliënten en medewerkers dat positief test weer stijgt", legt Johanna Rinsma van Het Friese Land uit.
Volgens haar gaat het in de meeste gevallen om een dorp, waar z'n zes klanten besmet zijn en eenzelfde aantal medewerkers van een team. Ht betekent dat de regels aangescherpt worden. "We blijven onze zorg leveren, maar wel met beschermende maatregelen en materialen." Dat wordt ook gedaan omdat de thuiszorgorganisatie zowel van cliënten als van medewerkers niet weet wie er is gevaccineerd en wie niet.
© ANP
Het gaat nog goed, maar de druk op het personeel is hoog, zegt Rinsma. Zij vertelt dat het Regionaal Orgaan Niet Acute Zorg woensdag weer bijeen komt. "Omdat we wel zoiets hebben dat we er klaar voor moeten zijn als de grenzen bereikt zijn."
Johanna Rinsma van thuiszorg Het Friese Land
Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân was nog nooit eerder zo hoog als in de afgelopen week, met 1.943 positieve testen. Het aantal besmettingen stijgt in alle leeftijdsgroepen.
Op dit moment liggen er 36 mensen met het coronavirus in de Friese ziekenhuizen. "Als je niet gevaccineerd bent is de kans zo'n 33 keer groter dat je in het ziekenhuis terecht komt", legt De Graaf uit. "Mensen kunnen met een vaccinatie nog steeds het virus oplopen, maar de kans dat je in het ziekenhuis belandt is veel kleiner."

Vaccinaties in Fryslân stabiel

Na het afkondigen van de nieuwe coronamaatregelen zag de GGD landelijk een toename in het aantal vaccinatieafspraken. Het totaal aantal vaccinaties in Fryslân is met 3.682 prikken in Fryslân stabiel gebleven.
Vanaf december kunnen alle mobiele mensen van 80 jaar en ouder een 'boosterprik' halen bij de GGD. Bewoners van zorginstellingen krijgen in het tehuis een prik, ook zorgmedewerkers komen ervoor in aanmerking. Vanaf januari krijgt de groep tussen 60-80 jaar een uitnodiging.
"Het is wel jammer dat het virus ons steeds een stap voor is. Een nieuwe variant is weer besmettelijker dan een oude variant, daarom moet de vaccinatiegraad steeds meer omhoog", zo besluit De Graaf.