Mogelijk toch multifunctioneel centrum voor Twijzelerheide

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen laten opnieuw onderzoeken of er genoeg draagvlak is voor een multifunctionele accommodatie in Twijzelerheide.
Basisschool De Reinbôge zou in het MFA moeten komen © Gemeente Achtkarspelen
Er is eerder onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Daaruit bleek dat er wel plek voor een multifunctionele accommodatie was, maar het was onduidelijk of er wel genoeg draagvlak en geld voor is. Het college dacht van niet en zette een streep door de plannen: de twee bestaande scholen zouden wel in één gebouw komen, met een peuterspeelzaal erbij. Maar meer niet.
"De financiële ruimte is er momenteel niet", zei wethouder Jouke Spoelstra toen. "In de beste situatie zou je alles wel bij elkaar willen hebben. We hebben niet alleen naar het financiële plaatje gekeken, maar ook naar het draagvlak. En op sommige punten was er wel wat weerstand vanuit het dorp."

Teleurstelling

De initiatiefgroep MFA Twijzelerheide was diep teleurgesteld. De raad heeft daarom afgelopen voorjaar gevraagd of er niet toch nog eens naar kon worden gekeken. In de accommodatie zou huisvesting moeten komen voor beide basisscholen, de kinderopvang en het dorpshuis.

6 miljoen

Dat nieuwe onderzoek komt er nu. De gemeente wil ook kijken of er nog landelijke of Europese subsidies beschikbaar zijn om het gebouw mee te financieren. De verwachting is dat het onderzoek komend voorjaar klaar is. De totale kosten worden voorlopig geschat op 6 miljoen euro.