FNP in verzet tegen nieuwe ecologische maatregels bij evenementen

De provincie Fryslân slaat door met de nieuwe regels voor het organiseren van evenementen en dorpsfeesten. Dat zegt Aant-Jelle Soepboer van de FNP. Volgens hem wordt het met de nieuwe regels een hels karwei voor vrijwilligers en dorpsbelangen om de vergunningen voor een dorpsfeest rond te krijgen.
Aant Jelle Soepboer van de FNP © Omrop Fryslân
Er komen nieuwe regels voor het organiseren van evenementen en dorpsfeesten. De provincie maakt in de nieuwe regels een onderscheid tussen feesten in en buiten de bebouwde kom. Dat betekent voor dorpsfeesten en festivals in het buitengebied al snel dat ze een ecologisch onderzoek zullen moeten doen, om aan te tonen dat de schade aan natuur en dieren beperkt blijft.
FNP-raadslid Aant-Jelle Soepboer ziet niets in de nieuwe regels: "Ik denk dat het een idioot voorstel is. Mijn telefoon staat roodgloeiend, er zijn heel veel mensen die zich hier druk over maken."
"Ik heb gelezen: de gemeentes zijn op de hoogte, de provincie zou op de hoogte zijn. Ik heb een belrondje gedaan: niemand lijkt op de hoogte te zijn. Dat vind ik wel zorgelijk en dat terwijl we hiermee heel erg de gemeenschap onder druk zetten", zegt hij.
FNP-raadslid Aant-Jelle Soepboer boos over de nieuwe regels voor evenementen
Het gaat hem vooral om kleinschalige evenementen, die vaak door vrijwilligers worden georganiseerd. Hij is bang dat voor die evenementen straks ook ecologisch onderzoek nodig is. "Het gaat om evenementen zoals dorpsfeesten, zoals oudjaarsvieringen, met of zonder carbidschieten, in het verlengde daarvan kermissen, noem het maar op."
De provincie gaat in de nieuwe regels onderscheid maken tussen in en buiten de bebouwde kom. Volgens Soepboer schieten de meeste evenementen daar niets mee op. "Je kan onderscheid maken, maar alle soorten van evenementen zullen hier mee te maken hebben, alle evenementen moeten straks aan kunnen tonen dat ze niet schadelijk zijn."

Doodsteek voor evenementen

Volgens hem kan het er niet makkelijker op worden met deze regels. "Er zijn veel evenementen die in principe in de bebouwde kom zijn, maar ook buiten de bebouwde kom komen, zoals dorpsfeesten met versierde wagens."
"Niet alleen wordt de drempel veel hoger, maar het krijgen en houden van vrijwilligers wordt een groot probleem." Hij denkt niet dat mensen zin hebben in extra papierwerk. "Avonden achterelkaar in een kantoortje zitten om dit soort dingen uit te zoeken, daar heeft men helemaal geen zin in. Dus dit is de doodsteek voor heel veel evenementen."

Geen gevolgen voor markten en dorpsfeesten

Volgens gedeputeerde Douwe Hoogland zijn de regels met name belangrijk voor evenementen bij of in natuurgebieden. "Dan hebben we het over in de buurt van en in Natura2000-gebieden, daar zal een toets moeten worden gedaan om te kijken of het festival op het terrein kan worden gehouden."
Volgens Hoogland zullen de nieuwe regels geen invloed hebben op markten en dorpsfeesten. "Dat kan gewoon worden gehouden, alleen in de aanvraag van zo'n evenement zal de gemeente wijzen op een aantal punten waar aan voldoen moet worden."
© Omrop Fryslân
Optochten met versierde wagens kunnen daarom ook gewoon doorgaan, zegt Hoogland. "Die optochten kunnen gewoon worden gehouden. Graag zelfs, want wij zijn er niet voor om de culturele evenementen de kop in te drukken."
Gedeputeerde Douwe Hoogland legt uit waarom de plannen het juist makkelijk maken voor organisaties. "Het is er juist voor bedoeld dat we met elkaar het proces van de aanvraag zo soepel mogelijk laten verlopen. Niet dat er op het laatste moment nog eens een hiccup komt en dat het niet gehouden kan worden, want er is een handhavingsverzoek. Dat is nu precies wat we niet willen."
Het verzoek van de FNP om op korte termijn over de regels te debatteren in Provinciale Staten wordt gesteund door ChristenUnie, CDA, PvdD, SP, GroenLinks, 50Plus en onafhankelijk statenlid Maarten Goudzwaard.
Gedeputeerde Douwe Hoogland over de nieuwe regels
Eén van de evenementen die wordt geraakt door de nieuwe regels is het Veenhoopfestival. Voorzitter Jan Feikema is niet blij met de gang van zaken. "Er worden zomaar nieuwe regels de wereld in gegooid. Wij hebben al twee jaar geen Veenhoopfestival gehad en we waren er helemaal klaar voor. Nu komen er weer extra regels bij en daar staan wij niet om te springen."
Jan Feikema van het Feanhoopfestival