Aantal zeehonden in de Waddenzee weer op het niveau van 1900

Het aantal zeehonden in de Waddenzee is weer terug op het niveau van begin vorige eeuw. Dat meldt het Wadden Sea World Heritage op basis van tellingen in het Waddengebied in Nederland, Duitsland en Denemarken.
© Shutterstock
Dertig jaar na het begin van de Waddenzee-Zeehondenovereenkomst is de populatie zeehonden in de Waddenzee vervijfvoudigd. Het gaat dan om de populatie in het hele Waddenzeegebied, van de Afsluitdijk tot en met de westkust van Denemarken.
Nederland, Duitsland en Denemarken werken al langer samen op het gebied van natuur- en dierenbescherming in het Waddenzeegebied. Bij de laatste tellingen van dit jaar hebben de drie landen samen 26.838 zeehonden geteld. In 1975 werden nog maar zo'n vierduizend zeehonden geteld. Over het algemeen wordt aangenomen dat er op dit moment zo'n 40.000 zeehonden in de Waddenzee zwemmen en leven.

Veel jonge zeehonden

Waar de zeehondenpopulatie de laatste jaren schommelt en stabiliseert, komen er wel steeds meer jonge zeehonden bij. De organisatie zegt dat het nog niet duidelijk is waarom die jongen uiteindelijk niet bijdragen aan een groei van de hele populatie. Mogelijk is er niet genoeg voedsel voor de nieuwe zeehonden en halen velen het daarom niet.