Wetterskip Fryslân wil zeedijk Koehoel-Lauwersmeer 'zo groen mogelijk' aanleggen

De nieuwe zeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer moet zoveel mogelijk een groene dijk worden. Dat wil Wetterskip Fryslân.
De nieuwe zeedijk moet een stuk groener worden dan de oude © Omrop Fryslân
Wetterskip Fryslân heeft die voorkeur dinsdag gepresenteerd. De 47 kilometer lange zeedijk moet de komende jaren op deltahoogte en -sterke worden gebracht. Het wetterskip wil op die manier dat de dijk in de toekomst ook verder verhoogd kan worden, als dat nodig is voor de hogere zeespiegel.
"We gaan nu uit van de bestaande normen", zegt Bé de Winter van Wetterskip Fryslân. "Maar als er nieuwe normen komen, dan is een groene dijk makkelijker aan te passen dan een harde dijk."
Het waterschap streeft ernaar om 21 kilometer van de nieuwe dijk 'groen' aan te leggen; dat is meer dan nu

Versterken zeedijk

Het voorkeursalternatief is nog niet in beton gegoten. De plannen moeten de komende twee jaar nog verder worden uitgewerkt. De dijkverbetering Koehool-Lauwersmeer is onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma. Het versterken van de zeedijk kost zo'n 330 miljoen euro. Wetterskip Fryslân moet zelf tien procent van de kosten betalen.
De presentatie van het voorkeursalternatief voor de zeedijk Koehool-Lauwersmeer © Omrop Fryslân
De plannen voor Holwerd aan Zee, met daarin een dijkdoorbraak bij Holwerd, zijn nog niet het voorkeursalternatief verwerkt. "We willen graag op zijn laatst volgend jaar weten of de plannen voor Holwerd aan Zee doorgaan. Als dat het geval is, dan kunnen we de plannen nog aanpassen", zegt Bé de Winter daarover.
Het waterschap is ook in gesprek met het dorp Wierum. Bewoners van het dorp hebben grote moeite met een hogere zeedijk, dicht naast dorp en dorpskerk. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân zal op 23 november een besluit nemen over het voorkeursalternatief.
Bé de Winter van Wetterskip Fryslân over het voorkeursalternatief