Zorgaanbieder in Haulerwijk onder verscherpt toezicht

De inspectie voor de gezondheidszorg heeft een locatie van zorgaanbieder Braam in Haulerwijk onder verscherpt toezicht gesteld. Op de locatie krijgen vijf mensen met een beperking zorg en begeleiding, maar dat gaat volgens de inspectie niet goed.
De locatie van Braam in Haulerwijk © Google Street View
Cliënten worden niet altijd met respect behandeld en dossiers worden niet goed bijgehouden. Cliënten worden onnodig in hun vrijheid beperkt en er zijn niet altijd genoeg deskundige hulpverleners aanwezig, zegt de inspectie. Daardoor is de werkdruk hoog en zijn er soms invallers die niet goed geschoold zijn.

Niet goed met medicatie omgesprongen

Daarnaast kunnen cliënten en hun familie niet terecht bij iemand die klachten behandelt of bij een geschillencommissie. Er wordt ook niet veilig genoeg omgesprongen met medicatie. Die wordt soms gegeven door een medewerker die daar niet de goede opleiding voor heeft gehad.
De aansturing geeft voorlopig weinig vertrouwen in een verbetering van de situatie, volgens de inspectie. Braam moet binnen een halfjaar genoeg verbeteringen doorvoeren, anders komen er maatregelen.