Bushalte treinstation De Westereen met opheffing bedreigd: "Straks 2 km lopen voor de bus"

Inwoners van De Westerein en omstreken moeten straks 2 km lopen om de bus te kunnen pakken. Dat is onaanvaardbaar, vindt Dorpsbelang. De provincie wil de halte Noarder Stasjonsstrjitte bij het treinstation opheffen.
© RTV NOF
De bus en de trein op De Westereen moeten ook in de toekomst op elkaar aansluiten, vindt Dorpbelang. Eerder meldde de provincie dat haltes in het centrum verdwijnen, nu blijkt dat bus 62 ook geen aansluiting meer zal hebben op de treinverbinding Leeuwarden-Groningen. Dorpsbelang legt zich er niet bij neer.

Enige buslijn

Het gaat om bus 62 die van Leeuwarden via De Westereen naar Kollum en Buitenpost rijdt. Het is de enige bus die het dorp De Westereen aandoet, vertelt Tjipke Postma van Dorpsbelang.
De bus stopt vijf keer in het dorp. Twee haltes worden opgeheven, namelijk Tsjerkestrjitte en Skoallestrjitte. Daar is Dorpsbelang het mee eens, want dat past bij de plannen het dorp autoluw te maken.

2 km lopen

Maar het opdoeken van de halte Noarder Stasjonsstrjitte is onacceptabel voor de dorpsorganisatie. "Mensen uit Sweagerbosk, Twizelerheide en het zuidelijke deel van De Westereen moeten straks 2 kilometer lopen als ze met de bus willen", zegt Postma.
Het wordt ook een probleem voor schoolkinderen en statushoulders uit de omringende dorpen die in De Westereen boodschappen doen. Die stappen nu in en uit de bus in de Skoallestrjitte of ze komen met de trein. Als de halte Skoallestrjitte eenmaal weg is, is de Noarder Stasjonsstrjitte een goed alternatief, maar dan moet die wel blijven, vindt Dorpsbelang.
Er zijn ambtelijke beloftes gedaaan. En een week later kregen we een kille e-mail dat deze halte ook komt te vervallen.
Tjipke Postma
In de brief gericht aan de Provinsje Fryslân schrijft Dorpsbelang De Westereen dat ze er moeite mee hebben de provincie als betrouwbare overheid te zien. Postma: "In een vooroverleg voor de herinrichting van het dorp is er overleg geweest van dorpsbelang en de gemeente met de provincie. Toen hebben wij al aangegeven dat we deze halte beslist willen behouden. Daar hadden we overeenstemming over met de gemeente. Er zijn ambtelijke beloften gedaan. En een week later kregen we een kille e-mail dat deze halte ook komt te vervallen. Dat is voor ons onacceptabel."
Dorpsbelang wil dat de halte Noarder Stasjonsstrjitte blijft, ook omdat er veelvuldig gebruikt van wordt gemaakt. Drieduizend overstappen per jaar, zo schrijven ze in de brief aan de provincie.