Topjaar voor de weidevogels door nat en koud weer

Het was een goed jaar voor de weidevogels. In vergelijking met een jaar geleden zijn er meer grutto's, kieviten, scholeksters en tureluurs.
Een goed jaar voor de weidevogels
Dat is donderdag bekendgemaakt op het Provinciehuis in Leeuwarden. Partijen als de Bond van Friese Vogelwachten, Sovon Vogelonderzoek en de verschillende natuurorganisaties hebben alle cijfers van 2021 bij elkaar gebracht, en het ziet er goed uit.
In het verslag staan de cijfers van de nesten en broedparen voor de verschillende vogelsoorten. Er is gekeken naar de cijfers van de grotere populaties. Het gaat dan om de grutto, de kievit, de scholekster en de tureluur. Opvallend is dat alle vogelsoorten vergeleken met vorig jaar zijn toegenomen.
Ze hebben hier een topjaar gehad, met veel nesten.
Gruttoboer Murk Nijdam uit Wommels
Gruttoboer Murk Nijdam uit Wommels noemt het een apart en zeldzaam jaar. "We hadden een koud en nat voorjaar. Dat paste de grutto geweldig. Ze hebben hier een topjaar gehad, met veel nesten."
Vorig jaar was het droog en schraal weer. Dat is ook te zien aan het aantal kuikens op het land van Nijdam. "Onze schatting is dat op mijn land 146 kuikens groot zijn geworden. Afgelopen jaar waren dat er maar vijftig."
Gruttoboer Murk Nijdam uit Wommels
De positieve berichten komen voor een groot deel door het weer van dit jaar. Door de regen was er veel voedsel beschikbaar voor de vogels en konden de boeren pas heel laat het veld op. Dat is voor de boeren zelf niet zo mooi, maar voor de vogels wel.

Opluchting en blijdschap

Er is blijdschap en vooral opluchting bij de verschillende natuurorganisaties, zegt Inge van der Zee van de Bond van Friese Vogelwachten. "De afgelopen jaren heb ik mensen met tranen in de ogen bij het bureau gehad. Afgelopen jaar was het dieptepunt. Dat raakt mensen heel diep. Nu staan ze te te juichen", zegt Van der Zee.
Het goede jaar geeft geen garanties voor de toekomst. Het is jarenlang niet zo goed gegaan met de vogels en het is een proces voor de langere termijn. Maar volgens Nijdam geeft het wel weer hoop. "Er zijn een hoop kuikens groot geworden en een grutto kan wel 30 jaar worden. Dus dit heeft weer heel veel invloed op dat wij weer lang van de vogels kunnen genieten."