Tweede Kamer dringt in moties aan op oplossing tolkenkwestie

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben er bij minister Dekker op aangedrongen dat er snel een oplossing moet komen voor de tolkenkwestie. Rechtbanktolken Fries legden onlangs het werk neer omdat de vergoedingen veel te laag zijn. Daardoor komt het spreken van het Fries in de rechtszaal in het knel.
Rechtbanktolken voerden actie in Leeuwarden © Omrop Fryslân, Onno Falkena
In een kort debat zijn donderdag twee moties ingediend over de Friese tolkenkwestie. De ene was van de Tweede Kamerleden Hilde Palland (CDA) en Mirjam Bikker (CU). Zij vinden dat er recht moet worden gedaan aan de Wet Gebruik Friese Taal uit 2014. Daarin staat dat in Fryslân een ieder die dat wil in de rechtbank het Fries mag gebruiken.
De andere motie was van SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen. Hij is van mening dat het tolkentarief sterk verhoogd moet worden. Niet alleen van de Friese tolken, maar van de tolken in alle talen.
Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft de motie van de SP ontraden. De reden daarvoor is dat collega-minister Grapperhaus nog bezig is met een aanbestedingsprocedure.
Dekker kan wel leven met de motie van het CDA. Hij vindt ook dat de kwestie met de tolken in Fryslân snel opgelost moet worden. Maar hij zegt er niet bij hoe.

VVD lijkt ook in beweging te komen

De tolken houden meer geld over als ze op locaties verder weg werken. Dan krikt de reiskostenvergoeding het tarief nog wat op. VVD-Tweede Kamerlid Ulysse Ellian wees de minister, zijn partijgenoot, erop dat het Rijk goedkoper uit is als ze de tarieven verhogen. Zoals het nu gaat, kost het meer.
Ellian vindt dat de minister daar nog eens goed naar moet kijken. Het lijkt erop dat er in de VVD nu ook een klein beetje beweging zit wat de tolkenkwestie betreft.

Demonstratie

Voorafgaand aan het 2-minutendebat was er een kleine demonstratie in Den Haag waarbij ook de Friese rechtbanktolk Fedde Dijkstra aanwezig was.
De stemming over de moties volgt later.