Friese media beginnen samenwerking: opleidingstraject voor journalisten

De Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en Omrop Fryslân bundelen de krachten om journalisten op te leiden in de Friese taal en cultuur. Ze starten met een traineeprogramma voor jonge journalisten.
Het gebouw van Omrop Fryslân © Omrop Fryslân
Voor het onderwijsdeel daarvan werken de mediabedrijven samen met de Afûk en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De provincie Fryslân maakt het initiatief mede mogelijk met een bijdrage van ruim 200.000 euro, verspreid over drie jaar. Daarmee kan de helft van de traineeplekken gefinancierd worden.
Het gaat in eerste instantie om een project voor drie jaar, waar jaarlijks drie jonge journalisten aan mee kunnen doen. Zij kunnen zich ontwikkelen op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis, journalistiek en actualiteit.
De trainees doen praktijkervaring op bij de redacties van de drie media en volgen daarnaast een opleidingsprogramma. Dat programma wordt in samenwerking met de Afûk en de RUG uitgewerkt.

Fries journalistiek talent behouden

Het doel is een curriculum te ontwikkelen dat op termijn ook kan worden gebruikt in de opleidingen van studenten journalistiek en Fries. Daarmee willen de partijen de kwaliteit van het Fries in de media in stand houden en verder verbeteren en daarnaast Fries journalistiek talent behouden voor de toekomst.
Voor de Friese taal en cultuur is nu geen aandacht in de studies journalistiek.
Ingrid Spijkers, hoofdredacteur Omrop Fryslân
De Friese mediabedrijven dragen zorg voor de Friese taal, cultuur en identiteit, geven hoofdredacteuren Ria Kraa (Friesch Dagblad) en Sander Warmerdam (Leeuwarder Courant) aan. Warmerdam: "Het is belangrijk dat onze journalisten de taal van het hart van ons publiek begrijpen, praten en kunnen schrijven."
"Voor de Friese taal en cultuur is nu geen aandacht in de studies journalistiek", vult Omrop Fryslân-hoofdredacteur Ingrid Spijkers aan: "Daarom pakken we dit samen, en met de onderwijspartners, op."
Ingrid Spijkers © Omrop Fryslân
De Afûk, instelling voor Fries taalonderwijs, en de afdeling Friese taal- en letterkunde van de RUG zijn beide betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het opleidingstraject. "Dit initiatief is belangrijk omdat er zo meer journalisten komen die Fries kunnen schrijven en die bovendien goed op de hoogte raken van de Friese taal en cultuur", zegt hoogleraar Friese taal- en letterkunde Goffe Jensma.

Het verhaal van Fryslân

Directeur Alex de Jager van de Afûk: "Het verhaal van Fryslân zo authentiek mogelijk vastleggen in de taal van de mensen uit de regio: dat is waaraan de Afûk met deze nieuwe talenten én met vakkundige journalisten graag verder wil werken."