Noardeast-Fryslân roept Den Haag opnieuw op gaswinning Waddenzee niet toe te staan

De Waddenzee is een te kwetsbaar gebied om er gas onder vandaan te halen. Dit standpunt over de gaswinning heeft de gemeente Noardeast-Fryslân opnieuw duidelijk gemaakt aan Den Haag.
Gaswinning in de Waddenzee © Shutterstock.com (Erik Koole Photography)
Het college van burgemeester en wethouders doen dat deze keer in zienswijzen. Dat zijn officiële reacties op de voorgenomen gaswinningsbesluiten. Onlangs stuurde de gemeente ook al een brief aan de formateur van het nieuwe kabinet met de vraag om de gaswinning onder het Wad van tafel te vegen.

Bodemdaling

Gaswinning leidt tot bodemdaling en daardoor wordt de problematiek van de verzilting van de bodem in de regio versterkt. Dit is voor Noardeast-Fryslân extra belangrijk vanwege de landbouw.
"Wij maken ons zorgen over de bodemdaling en de bodembewegingen, want dit heeft negatieve effecten voor het hele Waddengebied. Maar het heeft ook veiligheidsrisico's en het is een bedreiging voor de landbouw en daarmee ook voor de leefbaarheid van ons gebied", zegt wethouder Esther Hanemaaijer van Noardeast-Fryslân.

Twee zienswijzen

Het college heeft twee zienswijzen naar Den Haag gestuurd. "We hebben een zienswijze ingediend op het inpassingsplan, dat is de hele ruimtelijke omgeving. Dus, hoe ziet de gaswinningsplaat eruit en hoe is het ingepast in het landschap. En we hebben een zienswijze ingediend op het winningsplan. Dat gaat echt over hoe er gas geboord gaat worden en hoeveel gas eruit de grond komt", vertelt Hanemaaijer.
Het indienen van de zienswijzen is het laatste dat de gemeente kan doen in deze fase van de vergunningsprocedure, zegt Hanemaaijer.

Onafhankelijk onderzoek

Uit een onafhankelijk onderzoek, dat werd aangevraagd door de Tweede Kamer, blijkt dat minister Carola Schouten van Landbouw en Natuur geen toestemming kan geven voor de gaswinning, omdat het niet vaststaat dat die geen schade veroorzaakt. Hanemaaijer hoopt dat het onderzoek meehelpt om de gaswinning tegen te houden.
Wethouder Esther Hanemaaijer