"Wij zijn onder druk gezet door de KNSB: wij wilden Thialf niet verliezen"

Druk van de KNSB speelde een grote rol in de besluitvorming over Thialf in 2013. Dat zegt CDA-Statenlid Johan Tjalsma in een reactie op het rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Daarin wordt gesteld dat er in 2013 teveel op emotie en te weinig op economische feiten besloten is over de steun voor Thialf.
CDA-Steatelid Johan Tjalsma:
De Noordelijke Rekenkamer stelt dat er meer onderzoek had moeten worden gedaan door Provinciale Staten. Tjalsma is het daarmee eens, maar zegt dat de situatie toen wel was dat iedereen bezig was om Thialf te behouden.
Tjalsma: "Wij hadden toen duidelijk een wedstrijd met Zoetermeer en Almere. Die wilden wij winnen. Ik denk dat heel Fryslân wilde dat wij Thialf zouden behouden als ijsicoon."
Wij zijn wel onder druk gezet door de KNSB om een besluit te nemen, omdat anders een ander de topsportfaciliteit zou winnen. Wij wilden Thialf niet verliezen.
CDA-Statenlid Johan Tjalsma
De politiek voelde daar druk door. Tjalsma: "Wij zaten wel onder tijdsdruk van de schaatsbond KNSB met die wedstrijd. Misschien hadden wij meer tijd moeten kopen voor externe deskundigen, dat is zeker een punt. Maar wij zijn wel onder druk gezet door de KNSB om een besluit te nemen, omdat anders een ander de topsportfaciliteit zou winnen. Wij wilden Thialf niet verliezen."
Bovendien waren er de Nuon-gelden, het geld dat vrijkwam door het verkopen van het energiebedrijf in 2009. Dat geld moest worden uitgegeven. "Wij hadden toen financiële druk vanuit Den Haag, er was geld om te laten werken voor Fryslân. Fryslân kreeg 300 miljoen, wij dachten: 50 miljoen voor Thialf. Het CDA had er veel ambitie in om Thialf overeind te houden", zegt Tjalsma.

Wel gesproken over exploitatietekort: maar niet in het openbaar

Toch is er achter de schermen weleens nagedacht over de mogelijkheid van een exploitatietekort. "Ik heb het daar met collega's in de Provinciale Staten over gehad. Misschien wel te weinig in het openbare debat. Wij zeiden: het tekort kan nog weleens een miljoen per jaar zijn. Als ik het dan nu zie, dan valt het bedrag misschien nog wel mee."

Voortaan beter onderzoek nodig

Stateleden van toen en nu vinden dat de Rekenkamer gelijk heeft dat bij dit soort projecten in de toekomst beter onderzoek en expertise van buitenaf moet worden gehaald.
"Ik denk dat ze achteraf wel gelijk hebben, maar wij hadden toen wel een business case die sluitend was", zo zegt Tjalsma. "Met de kennis van nu hadden we meer gegokt dat de markt zou bijspringen, ook in het sponseren. Dat is nog niet gelukt."
Deputearre Friso Douwstra:
De nieuwe gedeputeerde Friso Douwstra heeft het Thialf-dossier overgenomen van Sander de Rouwe. Douwstra snapt de situatie van toen wel. Er was de emotie dat de KNSB misschien zou kiezen voor een ijsbaan in Almere of Zoetermeer. De verantwoordelijke gedeputeerde van toen (Hans Konst) en ook de Staten voelden die druk.
Douwstra vindt wel dat er van moet worden geleerd. "Als je weer een groot project heb net als dit, moet je weten hoe je er mee omgaat."

"Het Rijk moet beurs trekken"

Over het financieren van Thialf is hij duidelijk, die moet van de diverse overheden komen. Het Rijk heeft daar ook een verantwoordelijkheid, vindt hij. "Er zijn meer overheden: de provincie, maar ook de gemeente en het Rijk. Het Rijk zegt ook altijd dat Thialf belangrijk is, maar dan moeten ze daar ook aan bijdragen."
En als het Rijk geen bijdrage wil leven aan Thialf? "Dat zien we dan wel weer", zegt Douwstra.
Kijk hier naar de volledige reportage: