Rekenkamer over Thialf: Provincie handelde te veel met emotie

De provincie Fryslân heeft te veel met emotie gehandeld bij het investeren in Thialf. Dat is de uitkomst van het rapport van de Noordelijke Rekenkamer.
Schaatsen in ijsstadion Thialf in Heerenveen © Omrop Fryslân, Sian Wierda
In het rapport staat dat de provinciale beleidsmakers zich bij de besluitvorming rond Thialf steevast lieten leiden door de redenering dat het schaatsen goed is voor het imago van Fryslân, waardoor de vraag of de investeringen rendabel zouden zijn nauwelijks aan de orde kwam.
Ter illustratie wijst de Rekenkamer naar de situatie in 2013. Destijds trok de provincie 50 miljoen euro uit voor een verbouwing van Thialf, zonder voldoende oog te hebben voor de risico's en de gevolgen op de lange termijn.

Cultuurhistorisch redeneren

Gedacht werd dat Thialf dankzij de ruime investering zou transformeren in een ultramodern stadion. Daarmee zou het ijsstadion een grotere aantrekkingskracht krijgen als trainingslocatie voor topsporters en nog geschikter worden voor internationale wedstrijden en kampioenschappen.
Het credo 'provincie van het schaatsen' was binnen Provinciale Staten doorslaggevend. Ook werd alom verondersteld dat een modernisering van Thialf de werkgelegenheid in de directe omgeving zou bevorderen.

Besluit was al genomen

Maar vanaf het moment dat er in de Provinciale Staten over de verbouwing van Thialf gepraat werd, ging het over wat voor verbouwing het moest worden. De Rekenkamer stelt vast dat het 'alom bekend' was dat het lastig zou worden om Thialf rendabel te maken.
Ondanks die zorgen werd al niet meer gesproken over of de provincie in eerste instantie wel zou moeten investeren in de verbouwing van Thialf. Pas in het eindstadium kwamen risico's op tafel, maar toen was het besluit om te investeren feitelijk al genomen, zegt de Rekenkamer.
Thialf leed de afgelopen jaren verliezen en kwam eerder dit jaar met het nieuws dat rekening werd gehouden met faillissement. De provincie werd in 2013 met de investering de grootste aandeelhouder. Na tegenslagen moest de provincie ook in 2018 al geld beschikbaar stellen om Thialf niet failliet te laten gaan.
© CAMJO media / Jaring Rispens
Een deel van de verliezen komen door de zonnepanelen die op het dak liggen. De panelen zijn met het isolatiemateriaal op het dak niet veilig, daarom mogen ze niet aan en krijgt Thialf daar geen inkomsten uit.

Adviezen

Naar aanleiding van het onderzoek geeft de Rekenkamer adviezen. Het advies voor de provincie is om bij ingewikkelde projecten als Thialf in de toekomst de expertise van externe partijen te vragen. Bovendien moet er een 'specifiek beleidskader' komen voor zulke grote projecten.
Gedeputeerde Staten geeft aan dat ze zich grotendeels in de uitkomsten van het rapport kunnen vinden, maar het opstellen van zo'n beleidskader een 'te dwingend keurslijf' vinden.