Harlingen pakt 'plastic soup' aan met een scherm van belletjes

De plastic soup is wereldwijd een probleem, dus ook bij de Waddenzee. Gemeente Harlingen probeert plastic afval van aankomend jaar tegen te houden op een bijzondere manier: met een Bubble Barrier. Het gaat om een soort scherm van belletjes, dat het grootste deel van het afval moet opvangen.
De haven en het Van Harinxmakanaal bij Harlingen © Shutterstock.com (T.W. van Urk)
In het Van Harinxmakanaal wordt vijf jaar lang met het belletjesscherm geëxperimenteerd. De bedoeling is dat het zo'n 86 procent van het afval dat naar zee drijft, kan opvangen. "We gaan ervoor zorgen dat Harlingen over een paar jaar de schoonste stad aan het Wad is", zegt wethouder Harry Boon van Harlingen. "Niet alleen op het land zwerfafvalvrij, maar ook in het water."

Meer dan zes ton

In totaal kost het project 613.000 euro, daarvan steun het Waddenfonds het project met zeker 550.000 euro. "Het geld is er nu, dus we gaan het in 2022 voor elkaar maken."
Wethouder Harry Boon van Harlingen
Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Port of Harlingen, Provincie Fryslân en gemeente Harlingen hebben vooronderzoek gedaan en denken dat het scherm goed kan werken. Ook gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke steunen het project.

Balg onder water

Wethouder Boon legt uit wat de bedoeling is: "Er wordt een balg diagonaal ingegraven in de bodem van het kanaal. Met een compressor wordt er lucht in geblazen, dan komen er belletjes omhoog. Daardoor wordt het plastic tegengehouden en door de schuine richting komt het plastic naar de kant toe. Daar kan het vanuit een opvangbak worden afgevoerd. Het gaat niet alleen om het wateroppervlakte, maar om de hele waterkolom."

Proef van vijf jaar

Met het belletjesscherm van lucht kan dus plastic over de hele waterweg worden gevangen. Het scherm heeft geen invloed op het vaarverkeer, de visserij of waterplanten. "Het bellenscherm moet vlak voor de sluizen komen. De pilot gaat zo'n vijf jaar duren. Als het succesvol is, is de kans groot dat het scherm blijft liggen", zegt Boon.