Statenfracties: groei in aantal geitenhouderijen aanleiding voor nieuwe geitenstop

Vijf Friese Statenfracties willen de geitenstop in Fryslân weer op tafel brengen. De groei van het aantal geiten is daar aanleiding voor, vinden PvdA, FNP, GrienLinks, SP en Partij voor de Dieren.
© ANP
Er zijn momenteel 27.000 geiten in Fryslân en dat zijn er 9,7 procent meer dan een jaar eerder. De Statenfracties willen van Gedeputeerde Staten weten of die groei aanleiding geeft voor een nieuwe geitenstop.
De partijen zijn bang dat geitenhouderijen uit provincies mét geitenstop naar Fryslân komen.

Mogelijke relatie met gezondheidsklachten

In Fryslân gold een geitenstop van een jaar, tussen augustus 2019 en 2020. Aanleiding daarvoor was een advies van GGD Fryslân. Er bestaat namelijk mogelijk een relatie tussen de aanwezigheid van geitenhouderijen en gezondheidsklachten bij omwonenden.
Concreet betekende de stop dat nieuwe geitenhouderijen zich niet in Fryslân mochten vestigen en dat bestaande bedrijven niet uit mochten breiden.

GGD: niet bij 'gevoelige bestemmingen'

Die provinciale stop is niet meer van kracht, maar gemeentes kunnen wel overgaan tot een gemeentelijke geitenstop. Weststellingwerf heeft dat bijvoorbeeld gedaan. En de GGD Fryslân adviseert nog om uit voorzorg geen uitbreiding of nieuwbouw van geitenhouderijen toe te staan in een straal van twee kilometer van 'gevoelige bestemmingen'.
Onder die gevoelige bestemmingen worden onder andere woningen, scholen, kinderopvang, bejaardentehuizen, verzorgings-en verpleegtehuizen en ziekenhuizen verstaan.