Helft Friese verenigingen somber over toekomst

Verenigingen hebben moeite om leden vast te houden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau. De helft van alle verenigingen maakt zich grote zorgen over het voortbestaan.
Het Planburo geeft het advies om meer samen te werken:
Van sportclub tot muziekvereniging: overal is er hetzelfde beeld. Door vergrijzing en toenemend individualisme, maar ook door minder subsidies en meer regels hebben clubs en verenigingen het zwaar. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft hier onderzoek naar gedaan.

Gemeenschap

Onderzoeker Jesse David Marinus vertelt dat de aanleiding van het rapport de trend is dat de verenigingen minder leden hebben. Toen daarop werd doorgevraagd, werd duidelijk dat er minder vrijwilligers en incomplete besturen zijn. Bovendien hebben clubs en verenigingen problemen met de financiën.
Met de partners Doarpswurk, Sport Fryslân en Keunstwurk is besproken wat er nu moet gebeuren. Mensen worden lid van een vereniging voor de gezelligheid en de sociale contacten. Wanneer er minder leden zijn, wordt dat lastiger. 'Wat doet dat met de gemeenschap?', vraagt Marinus zich af.

Oplossingen

Het onderzoek is gedaan onder meer dan 400 verenigingen, van dorpsverenigingen tot kunst-, cultuur- en sportverenigingen. Wat de verenigingen kunnen doen, is vragen wat de leden graag willen. Hoe kan de ontmoetingsfunctie versterkt worden? Meer samenwerking zou ook een oplossing kunnen zijn, zoals één bestuur voor meerdere verenigingen of clubs.
Jesse David Marinus van het Fries Sociaal Planbureau