Demissionair minister Dekker wil niet opnieuw naar tarieven rechtbanktolken kijken

Demissionair minister Sander Dekker van justitie voelt er niets voor om opnieuw naar de tarieven van de rechtbanktolken te kijken. Hij zei dat donderdag in de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen, over het stoppen van Fedde Dykstra als rechtbanktolk Fries.
De Kamer stelt vragen over tolken en rechtspraak
Over het stoppen van Dykstra als tolk hadden CU, D66 en SP kritische Kamervragen gesteld. Zo vroeg CDA-Kamerlid Hilde Palland de minister om de provincie Fryslân tussen de Friese rechtbanktolken en justitie te laten bemiddelen. "Praten kan natuurlijk altijd", zo zei de demissionair minister, "maar we gaan niet de discussie over de tolkentarieven over doen vanwege één enkel geval."

"Geen exotische taal"

Volgens Dekker is het ook nu altijd mogelijk om iemand die voor de rechter moet komen, Fries te laten praten wanneer hij of zij dat wil. "Er is een aanzienlijk aantal Friessprekende rechters bij de rechtbank Noord-Nederland en het gerechtshof Leeuwarden-Arnhem. Als je die koppelt aan Friessprekende verdachten is er geen probleem."
In het geval dat er toch een tolk nodig is, kan dat volgens Dekker ook een ander iemand zijn dan één van de drie geregistreerde tolken. "Fries is niet een exotische taal van ver weg. Mensen die kunnen tolken zijn wel te vinden."

Kneppelfreed

Dat het Fries in de rechtbank nu 70 jaar na Kneppelfreed ineens weer een kwestie is, zegt de minister niets. "Kneppelfreed? Bent u mij aan het verhoren ofzo? Ik heb daar nog nooit van gehoord!" Op de uitleg over de rechtszaak met Fedde Schurer van 1951, de daarop volgende erkenning van het Fries en het aanstaande jubileum, reageert de minister opgewekt. "Ik hoop dat ik een uitnodiging krijg!"
"Ik vind dat mensen die naar Friesland verhuizen zich best wel mogen inspannen om Fries te leren, ook als ze bij de rechtbank werken. Als iedereen dat nou doet, dan hebben we geen probleem. Neem bijvoorbeeld jullie commissaris van de koning. Die komt helemaal niet uit Friesland en moet je nu eens horen."
De reactie van demissionair minister Dekker op de Kamervragen
SP-Kamerlid Michiel van Nispen zei na de vergadering dat hij het erg oneens is met de reactie van de minister op de tolkenkwestie. "Ik denk dat er juist wel naar de tarieven gekeken moet worden. Als je kwaliteit wilt zul je de mensen fatsoenlijk moeten betalen."
Mensen hebben het recht om Fries te spreken en de overheid dient dat te faciliteren.
SP-keamerlid Michiel van Nispen
Het koppelen van Friese rechters aan Friese verdachten is volgens Van Nispen niet altijd een oplossing. "Bij een proces zijn zoveel partijen betrokken, dat je altijd de kans hebt dat iemand geen Fries bestaat. In dat geval moet er een goede tolk zijn, want mensen hebben het recht om Fries te spreken en de overheid dient dat te faciliteren."
Michiel van Rispen (SP) en Mirjam Bikker (CU) over de Kamervragen over de Friese rechtbanktolken