Fryslân en Groningen lobbyen voor Lelylijn bij EU in het Europese 'Year of Rail'

Voor de aanleg van de Lelylijn willen de provincies Fryslân en Groningen ook bij de Europese Unie lobbyen om geld. Gedeputeerden van beide provincies gaan in gesprek met leden van de Europese Commissie.
© Omrop Fryslân
Dat doen Avine Fokkens van Fryslân en Fleur Gräper van Groningen in Amsterdam, in het kader van het Europese Year of Rail, schrijft RTV Noord.
Voor het Year of rail rijdt een speciale trein, de zogeheten 'Connecting Europe Express' van de Europese Commissie, door Europa. De gedeputeerden zullen hierbij in Amsterdam leden van de Europese Commissie en ambtenaren uit Brussel ontmoeten. Ze willen deze ontmoeting gebruiken om aandacht te vragen voor de Lelylijn en de Wunderline.

Rechtstreekse verbinding

De twee provincies denken dat de Lelylijn en de Wunderline, een verbinding tussen Groningen en het Duitse Bremen, versterkend voor de regio gaat werken als ze één keer zijn aangesloten op het netwerk van Nederland en Europa. De treinverbindingen moeten uiteindelijk zorgen voor een rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Bremen. "We hopen dat samen onder de aandacht te brengen", zegt Fleur Gräper, gedeputeerde van Groningen.

Deltaplan voor het Noorden

De ontmoeting van de gedeputeerden met de leden van de Europese Commissie is onderdeel van de lobby die eerder al is begonnen, bijvoorbeeld door het 'Deltaplan voor het Noorden' uit te brengen. Dit plan omvat onder andere de aanleg van een snelle spoorverbinding van Lelystad naar Groningen en de bouw van 220.000 extra woningen.