VIDEO: Walrus zwemt in haven van Schiermonnikoog

De walrus die een week geleden is gezien bij een zandplaat in het Waddengebied, heeft nu een plekje gevonden in de haven van Schiermonnikoog.
Kijk hier hoe de walrus van een zandbank naar de haven van Schier zwemt (beelden van Cynthia Borras en Astrid Bijlsma):
Dat de walrus in Friese wateren verblijft is bijzonder, want de dieren leven meestal op drijfijs in de poolzee. Het was 23 jaar geleden dat er voor het laatst een walrus in Nederland aan wal is gekomen.
Het gaat om een vrouwtje dat eerder al bij Denemarken en Duitsland is gezien. Er zijn diverse populaties walrussen op de wereld, bijvoorbeeld boven Scandinavië en bij Groenland. Maar in de praktijk verlaten walrussen het poolgebied nooit. Ze kunnen wel lange afstanden zwemmen.

Verward?

Waarom sommige walrussen zo ver afzakken is niet bekend. Het zou kunnen zijn dat ze op zoek zijn naar eten, maar ook dat ze gedesoriënteerd zijn door scheepslawaai.
Onderzoeker Sophie Brasseur van de universiteit van Wageningen vindt dat mensen de walrus niet op moeten zoeken. "Ik zou genieten van de beelden die toevalligerwijs gemaakt worden en er niet met z'n allen bovenop duiken. Laat de Waddenzee met rust. De kans dat hij verdwijnt als er allemaal mensen zijn is alleen maar groter", zegt Brasseur.