Mozilla-project kan nog wel meer insprekers Fries gebruiken

Driehonderd mensen hebben deze week ingesproken voor het Mozilla-project. Friezen wordt gevraag zinnetjes in te spreken zodat deze straks gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld Siri of Google. Zo kan de spraak op internet ook Friestalig worden.
Fries in het digitale tijdperk © Simone Scheffer
In totaal zijn er nu zo'n 16.000 zinnetjes binnengekomen. Om het project echt te laten lukken en meer mogelijkheden te hebben, is nog meer inbreng nodig.
Wim Benes en Lysbeth Jongbloed zijn bij het project betrokken. Zij hopen dat meer Friezen dit de komende tijd zullen doen. Als het Fries in het digitale tijdperk wil overleven, helpen zulke zaken op digitale media mee.
Wim Benes over het aantal insprekers
Volgens Jongbloed, die op Fries op sociale media gepromoveerd is, gebruiken negen op de tien Friestalige jongeren het Fries op bijvoorbeeld Snapchat en Whatsapp.
De spraaktechnologie kan in de zorg ook een grote rol spelen. Bij bijvoorbeeld dementerende ouderen zou het kunnen helpen als er Friese zinnen naar hun uitgesproken kunnen worden. Maar ook in ziekenhuizen zou Mozilla een rol kunnen spelen.
© Omrop Fryslân
Er kan de komende tijd nog ingesproken worden via https://commonvoice.mozilla.org/fy-NL
Het kost enkele minuten en is erg toegankelijk.
De hoop is dat Siri in 2022 ook in het Fries gebruikt kan worden.
Buro de Vries over Mozilla