Centrale As lekt water: metalen uit fundering zorgt voor schade aan milieu

De fundering van een deel van de Centrale As (N356) zorgt voor milieuschade en moet worden aangepakt. Dat meldt het provinciebestuur in een brief aan Provinciale Staten.
De provincie weet nog niet op hoeveel plaatsen het probleem speelt:
De problemen spelen bij viaducten en afslagen op het stuk van de weg tussen Dokkum en Zwaagwesteinde.

Milieuschade

De schade wordt veroorzaakt doordat grond- en regenwater door de fundering heen kan stromen. Metalen en andere stoffen stromen daardoor vanuit de fundering het milieu in.
De Centrale As © Omrop Fryslân, Joris Kalma
Het probleem is al jarenlang bekend bij de provincie, maar recent onderzoek heeft aangetoond dat het niet eenvoudig op te lossen is.

Opvangen en afvoeren

Direct nadat het probleem was geconstateerd, werd op sommige plaatsen het vervuilde water dat uit de weg stroomt opgevangen in de berm en met tankauto's afgevoerd. Op andere plekken stroomde het water eerst een sloot in. Daar wordt het nu ook opgevangen.

'Geen gevaar'

De problemen met de fundering zorgen voor scheuren in de weg. Volgens het provinciebestuur levert het geen gevaarlijke situaties op in het verkeer. De scheuren zijn inmiddels dichtgemaakt.

Waterdichte constructie

De weg wordt nu op verschillende momenten aangepakt. Dit najaar komt op een deel van de weg een waterdichte constructie, die moet voorkomen dat er opnieuw water lekt. Een ander deel van de weg wordt in het voorjaar van 2022 aangepakt. De plannen om alles te restaureren moeten nog wel worden nagekeken.
Tot die tijd blijven de tijdelijke maatregelen gelden: water opvangen en afvoeren.

Financiële schade

Wie de maatregelen moet betalen, is nog de vraag. Het provinciebestuur vindt dat de aannemers dat moeten doen, maar daarover heeft nog geen overleg plaatsgevonden met de bedrijven.

Zelfde probleem op Lauwersseewei?

De provincie denkt dat hetzelfde probleem zich voordoet bij de Lauwersseewei (N361). Deze weg wordt tegen het eind van de maand drie dagen lang afgesloten, om onderzoek te doen naar de fundering van het viaduct over de Stroobosser Trekfeart.
Daar is het wegdek ook beschadigd. In de week van 1 november wordt het asfalt over een lengte van ongeveer 200 meter vernieuwd.