Druk van Fries bestuur en Tweede Kamer in tolkenkwestie: "It giet om it Frysk, blinder"

Minister Ferd Grapperhaus van Justysje kan Kamervragen verwachten over het ontbreken en goed betalen van gespecialiseerde rechtbanktolken Fries. Daarnaast zal gedeputeerde Sietske Poepjes er ook bij de regering op aansporen dat er fatsoenlijke tarieven moeten komen.
Gedeputeerde Sietske Poepjes © Omrop Fryslân
"Ik denk dat de politiek hier aan het werk moet", vindt gedeputeerde Poepjes. "Bij de Statenfracties zie je dat de FNP en andere partijen daar al druk mee zijn. Ze werken ook samen met partijen in de Tweede Kamer. Er worden kritische vragen opgesteld voor de minister om te zien wat hij kan doen aan het betalen van de tolken."
Romke de Jong (D66) uit Gorredijk en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) willen Kamervragen stellen over het ontbreken van Friese tolken in het rechtsverkeer. De FNP heeft geholpen om de vragen op te stellen. De partijen willen weten doe de minister het recht op het gebruiken van Fries als tweede rijkstaal wil waarborgen, nu er geen Friese tolken meer actief zijn omdat ze vinden dat ze te weinig betaald krijgen.
Sijbe Knol van de FNP heeft de landelijke politiek geholpen bij de vragen
Verder willen ze weten of de minister bereid is om concrete afspraken vast te liggen over tolken in een bestuursafspraak. Het gebruik van het Fries zou ook bevorderd kunnen worden door afspraken te maken met de rechterlijke macht over de actieve of passieve beheersing van de taal.
D66-Keamerlid Romke de Jong © ANP
Gedeputeerde Poepjes wil het uit naam van de provincie ook met minister Grapperhaus oppakken. "De tolken moeten beter betaald worden. Het is nobel en respectabel werk. It giet om it Frysk, blinder. Dus hier is nog wel wat werk te verzetten."

In gesprek met minister

De 70e verjaardag van Kneppelfreed zou wat Poepjes betreft een 'mooie natuurlijke deadline' zijn. "Grapperhaus is een goede jurist, ik wil hem graag duidelijk maken dat het niet eerlijk is wat hier gebeurt. Tolken hebben recht op een adequate vergoeding", zo stelt ze. Zowel Grapperhaus als Poepjes behoren bij het CDA.
Gedeputeerde Sietske Poepjes over de tolkenkwestie
Poepjes probeert concreet te maken wat het Fries spreken voor mensen kan betekenen. "Mensen moeten de taal kunnen spreken die ze willen. Bij mijn eigen familie heb ik gezien dat als je bij bijvoorbeeld een vaccinatielocatie tegemoet wordt gekomen in het Fries, dat zoiets vertrouwen kan geven. Mensen worden er rustiger van."

Eigen taal geeft vertrouwen

Hetzelfde geldt voor mensen die voor de rechter moeten komen. "Als kwetsbaar persoon moet je jezelf in het Fries kunnen uitdrukken. Als een rechter je niet begrijpt, sta ja al op achterstand. Daar gaat het mij als bestuurder en als Fries om. Het Fries moet je niet enkel achter je eigen voordeur mogen spreken."