Wat betekent deze troonrede voor Fryslân?

De koning hield dinsdag de troonrede, waarin hij de belangrijke thema's voor het nieuwe kabinet besprak. Wat betekent deze toespraak voor Friesland? Drie Friese politici reageren.
Reactie Friese politici over troonrede
Commissaris van de koning Arno Brok: 'Wat ik mooi vond in het eerste gedeelte is dat onze koning ruim heeft nagedacht over de verbinding. Het zijn moeilijke tijden, het zijn onrustige tijden, er is veel ontevredenheid bij de bevolking. En dat de koning probeerde om duidelijk verbinding te maken en zich te uiten over het feit dat we een rijk land zijn en dat ook wel blijven. En dat er veel is om dankbaar voor te zijn."
Friesland wordt in de troonrede niet specifiek genoemd. Brok vindt echter dat onze provincie niet helemaal is overgeslagen. "De koning sprak mooie woorden over landbouw, wij willen ook in de toekomst landbouwprovincie blijven. Niet alleen vanwege het economisch belang, maar ook omdat het de kwaliteit benadrukt van ons landschap in Friesland. In die zin is er goed over nagedacht, ook voor Friesland deze keer."
Dat er over stikstof niks gezegd is, dat vind ik heel jammer
Gedeputeerde Klaas Fokkinga
Gedeputeerde Klaas Fokkinga heeft weer andere dingen gehoord in de toespraak. "Vanuit het oogpunt van mijn portefeuille zijn mij twee dingen opgevallen. De boeren zijn genoemd in relatie tot de voedselveiligheid, het landschap en de economie, de waarde die ze hebben. Aan de andere kant is het ook zo dat er niks over stikstof gezegd is, dat vind ik heel jammer."
Er is ook bekendgemaakt dat er één miljard euro beschikbaar komt voor de bouw van nieuwe woningen. "Als blijkt dat dat verdeeld moet worden, dan zullen we er voor werken om een relatief goed deel hier naar Friesland te krijgen", zegt Fokkinga

Energietransitie

Gedeputeerde Sietske is blij met de woorden over het klimaat en de overgang naar schonere energie. "De energietransitie, hoe komen wij aan onze stroom, hoe komen wij aan onze warmte? Dat is een onderwerp dat dit kabinet, ook al is het demissionair, gaat oppakken. Dat zal ook wel moeten met de problemen van het klimaat. maar ook met mensen die hun woningen anders willen verwarmen, want zij blijven doorgaan."
Er zal ook geld in het Friese stroomnet gestoken moeten worden, want in veel gevallen is dit niet geschikt voor windmolens en zonnepanelen. "Dit stroomnet is destijds niet gemaakt voor mensen die stroom terug leveren. Het is dus ook goed om te zien dat het Rijk, maar ook Liander en Tenet, überhaupt al kijken naar 'waar komen de dikkere draden?'. En dat moet ook, anders komt het niet goed."