Een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn: Jonge Helden in Leeuwarden

Een plek voor jongeren om te dromen, te fantaseren en zichzelf te ontdekken zonder dat er druk op zit. Dat is wat het project Jonge Helden in Leeuwarden wil bereiken.
It projekt is sneontemiddei offisjeel iepene troch boargemaster Buma fan Ljouwert:
Het project Jonge Helden richt zich op kinderen in twee groepen. De groep van 10 tot en met 13 jaar wordt met name in de wijken opgezocht. De andere groep, van 14 tot en met 18 jaar, kan plaatsnemen in de DOAS. Dat zijn creatieve broedplekken. Projectleider Sabine de Jonge van Kunstkade is enthousiast: "Wat we willen bereiken is dat de jeugd hier iets doet, dat ze aan de slag gaan. Maar misschien nog wel belangrijker is dat ze elkaar ontmoeten. Dat kon lang niet vanwege corona, maar kan hier wel."

Vrijheid

De jeugd krijgt alle vrijheid om zich daar te ontplooien. Maar, zo zegt Sabine de Jong, er zijn natuurlijk wel grenzen. "Er is voor de jeugd veel te doen op het gebied van sport. Maar niet als het gaat om cultuur. Dit soort van straatcultuur."

Hip jeugdwerk

"Het is eigenlijk een hippe vorm van jeugdwerk", zegt Jesler van der Vlugt. Hij is een van de coördinatoren in de DOAS. Van der Vlugt is blij om te zien dat er zoveel belangstelling voor is. "De kinderen blijven komen. Het is voor hen dus niet een eenmalig dingetje dus dat is mooi."