Campagne voor Waddenvogels moet verstoring voorkomen

Zeven natuurorganisaties roepen met de nieuwe campagne 'Wad doe jij?' bezoekers van de Wadden op om rekening te houden met vogels. Het gaat niet goed met de Waddenvogels. Daarom willen de organisaties verstoring zoveel mogelijk voorkomen.
Opvliegende vogels op het Wad © Shutterstock.com (Art Wittingen)
De natuurorganisaties zien dat recreanten vaak vogels laten opvliegen. Daar verliezen de vogels veel energie mee en dat maakt de kans op het overleven van de trek naar het zuiden kleiner. Met de campagne geven de organisaties concrete tips: doe bijvoorbeeld een hond aan de riem, maak niet teveel lawaai, blijf op paden en kom niet in rustgebieden.
De organisaties waar het om gaat zijn de Waddenvereniging, It Fryske Gea, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap. De campagne valt binnen het programma 'Wij & Wadvogels.'