'Skoalstipers' helpen scholen bij behalen van kerndoelen voor het Fries

Het Fries heeft een structurele plek in het onderwijs in 2030. Tenminste, dat wil de provincie. Om dat doel te bereiken, proberen 'skoalstipers' (schoolondersteuners) scholen op het juiste spoor te zetten.
Een leerkracht bekijkt het lesmateriaal dat een skoalstiper haar heeft geadviseerd © Omrop Fryslân, Arjen Visser
Dat er nog het nodige moet gebeuren, staat vast: veel scholen in Fryslân hebben de Friese les namelijk nog niet op orde. De skoalstipers moeten er mede voor zorgen dat dat probleem zo snel mogelijk wordt opgelost, zodat er uiterlijk in 2030 een lesaanbod wordt gerealiseerd waarmee alle kerndoelen voor het Fries gehaald kunnen worden.
In een serie van vier delen belicht Omrop Fryslân deze week de stand van zaken in het Friese taalonderwijs. Dit is het derde deel. De eerste twee delen zijn op maandag 13 en dinsdag 14 september gepubliceerd. Het vierde deel is vanaf donderdag 16 september te vinden op onze website en app.
Skoalstipers worden aan een school gekoppeld en door met het schoolbestuur en leerkrachten in gesprek te gaan wordt het voor de skoalstiper duidelijk welke problemen er zijn rondom het Fries op een school en wat er al goed gaat.
Dorien Hamstra van onderwijsorganisatie Cedin is zo'n skoalstiper. Zij is onder andere gekoppeld aan OBS Wynwizer in Leeuwarden.
Omrop Fryslân mocht met Dorien Hamstra mee op schoolbezoek bij de Wynwizer. Luister hier naar de reportage:
Een ochtend op pad met skoalstiper Dorien Hamstra
Volgens Nynke Anna Varkevisser, onderzoeker bij het Lectoraat Meertaligheid van NHL Stenden in Leeuwarden en coördinator van de skoalstipers, moet het wel vanuit de scholen zelf komen.
"Skoalstipers kijken naar wat een school al doet en waar ze naartoe willen. Een skoalstiper kan daarop inspelen door bijvoorbeeld een lesmethode of ander materiaal aan te dragen." Met schoolbezoeken en voortgangsgesprekken wordt bijgehouden of een school vooruitgaat.

Aanbod, geen uitstroomniveau

Hamstra denkt dat het voor de meeste scholden dan helemaal geen probleem hoeft te zijn om de ambities van de provincie te halen.
"Het gaat om aanbod. Kinderen hoeven niet een bepaald uitstroomniveau te hebben. Als je steeds kleine stapjes maakt en aansluiten bij wat een school al doet, dan is het te halen. Naast projecten kan het Fries natuurlijk ook een integraal onderdeel van het onderwijs zijn."
Omrop Fryslân is een van de partners in het Taalplan Frysk 2030. Zo maakt Omrop Fryslân Tsjil (het voormalige SkoalTV) de Tjits Floch. Elke dag is het leven van Tjits en haar gezin te volgen op YouTube en in de Tsjil-app.