Rechterlijk advies belangrijke stap in tegenhouden vliegveld bij Portugees gruttogebied

Door een belangrijk rechterlijk advies is de kans kleinder geworden dat er een vliegveld bij Lissabon in Portugal komt. Het tegenhouden van dat vliegveld is volgens vogelbeschermers van levensbelang voor onze nationale en provinciale vogel: de grutto.
Grutto's in Portugal © Verónica Mendéz
Al bijna twee jaar maakt de Vogelbescherming zich zorgen over een vliegveld dat de Portugese regering bij Lissabon wil aanleggen. Dat vliegveld kan de gruttopopulatie ernstig bedreigen, zo verwachten een aantal natuurorganisaties. De Portugese vogelwacht en de milieu-instelling ClientEarth hebben een rechtszaak opgezet om de bouw van het vliegveld tegen te houden.
Het gebied in de monding van de Taag is erg belangrijk voor de gruttopopulatie. Als die vogels vanuit Afrika komen, is het een van de plaatsen waar ze uit kunnen rusten en op kunnen vetten om de reis naar Fryslân te maken. Van vliegtuigen bij het gebied zouden de vogels kunnen schrikken en energie kunnen verliezen. Uiteindelijk kan de verstoring er ook voor zorgen dat er hier minder eieren worden gelegd en overblijven. Daarom keerde ook de provincie Fryslân zich tegen de aanleg.

"Zwaarwegend advies"

Sinds maandag ligt er een belangrijk rechterlijk advies van de Portugese Public Prosecutor, zo heeft ClientEarth bekendgemaakt. Dat ambt is vergelijkbaar met dat van een advocaat-generaal van de Hoge Raad. Het gaat om een 'zwaarwegend advies' aan de rechtbank.
Dat houdt wel in dat het niet bindend is. Toch is Vogelbescherming Nederland opgetogen met het advies. Volgens Kees de Pater komt het advies niet van zomaar een persoon. Hij noemt het 'juridisch van behoorlijke importantie'. De Pater denkt dat het de kans flink groter maakt dat de vogelbescherming gelijk krijgt. "Dat stemt ons optimistisch", zegt De Pater.

Flinke flater

Belangrijk is ook dat de Public Prosecutor heeft geconcludeerd dat het onderzoek van de overheid onder de maat is. Daarmee is de kans op een vergunning veel kleiner.
"In feite slaat de overheid een beetje een flater als dit overgenomen wordt, want ze hebben ook nog enigszins zitten knoeien. Oorspronkelijk was er een advies van het ministerie van natuur dat aangaf dat het hele kwalijke gevolgen had. Dat rapport is een beetje onder de tafel gemoffeld en vervolgens is er een advies gekomen dat het wel zou kunnen", zegt De Pater.
Vogelbescherming Nederland heeft zich al vrij snel aangesloten bij de Portugese collega's. In februari afgelopen jaar is er een petitie opgezet, waar zo'n 40.000 handtekeningen mee op werden gehaald.
Kees de Pater fan Vogelbescherming Nederland oer it advys