Schade stroomkabels Waddenzee 'mogelijk niet te overzien'

De voorgenomen aanleg van stroomkabels door Tennet zal een enorme aanslag zijn op de kwetsbare natuur in de Waddenzee. Volgens zo'n dertigtal wetenschappers zijn onder andere de mosselbanken aan de zuidkant, in het wantij van Schiermonnikoog, erg kwetsbaar.
© RTV NOF, Ben de Jager
"Vanuit ecologisch perspectief nemen ze de route die het meest schadelijk is voor de hele Waddenzee", vertelt Tjisse van der Heide.
Andere opties zijn veel duurder, zoals de meer oostelijke variant van de kabelroute. Professor dr. ir. Tjisse van der Heide van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Groningen is door de Tweede Kamer gevraagd of hij zijn wetenschappelijke blik op de situatie wil werpen.
Kijk naar de reportage
In een brief, die hij heeft opgesteld in samenwerking met 29 andere wetenschappers, laat hij weten dat na het bestuderen van vele data. "Dan zien we eigenlijk dat Tennet een route kiest waar de meeste biodiversiteit, het hoogste qua biodiversiteit wat je op het Wad kunt vinden."
© RTV NOF, Ben de Jager
De aanleg van de stroomkabel is nodig, omdat de energie van een nieuw windmolenpark in de Noordzee naar de vaste wal toe moet. Vooral de werkzaamheden die op het Wad moeten worden uitgevoerd met een 'uit de kluiten gewassen rupskraan', gaan zoals het er nu naar uit ziet zorgen voor enorme schade.
"Als je door een mosselbank op het Wad loopt, zie je dat het vaak weken of zelfs maanden duurt voordat het is hersteld. En dan moet je je voorstellen dat er een enorme rupskraan doorheen wordt gestuurd. Ik heb toch wat moeite om me voor te stellen dat dat geen negatieve effecten heeft", zegt de hoogleraar kustecologie.
© RTV NOF, Ben de Jager
Tennet wil de kabel plaatsen via de westelijke variant, omdat het daar rustig en ondiep is. Dat brengt logischerwijs minder (aanleg)kosten met zich mee, maar de natuurschade is mogelijk niet te overzien.
Van der Heide daarover: "Wat ik constateer is dat de ingenieurs van Tennet en de soorten van het Wad blijkbaar dezelfde voorkeur hebben. Die gaan via dezelfde route, laten we het zo maar zeggen. Ik denk dat we eerst samen maar eens moeten bekijken wat voor de natuur wenselijk is. We moeten met de ingenieurs in gesprek, van waar zou het qua natuur en techniek beide kunnen."
Tjisse van der Heide, wetenschapper bij het NIOZ
De Tweede Kamer wordt aanstaande donderdag geïnformeerd door Van der Heide. Zij lieten zich eerder al kritisch uit over de aanleg van de stroomkabel via deze route.
"Je trekt eerst een lijn naar de wal en denkt niet na van wat zou nu vanuit het oogpunt van de natuur het beste zijn. Je zou dat eigenlijk wel verwachten, want we zitten hier in een Werelderfgoed- en Natura-2000-gebied. Maar dit is wat mij betreft de compleet verkeerde volgorde."