Directeur Nelleke IJssennagger: 'Kleine Fryske Akademy zit vol ambitie'

De grenzen van de kennis verleggen, meer samenwerken met andere instituten en het eigen onderzoek beter over het voetlicht brengen. Dat zijn de ambities van Nelleke IJssennagger, de nieuwe directeur van de Fryske Akademy.
Directeur Nelleke IJssennagger: 'Kleine Fryske Akademy zit vol ambitie'
Op de jaarlijkse Academiedag in Leeuwarden werd vrijdag bijna niet meer gepraat over de ernstige crisis die het instituut de afgelopen jaren plaagde. De vorige Academiedag in 2019 stond nog in het teken van de grote financiële problemen die de Akademy toen had. Twee jaar later wil de Fryske Akademy weer gewoon bezig zijn met waar het instituut voor is opgericht: onderzoek en wetenschap.

Applaus

Nelleke IJssennagger, die van Twente komt en in maart bij de Akademy begon, hield haar toespraak in knap Fries. Dat leverde haar sympathie op van de aanwezige leden en donateurs en ook applaus.
"Als je verhuist moet je de taal leren van de plaats waar je naartoe gaat", zegt IJssennagger daar zelf over. "Mijn Fries is nog lang niet perfect, maar waar kun je de taal nu beter leren dan bij de Akademy?"
Het gebouw van de Fryske Akademy in Leeuwarden, het wetenschappelijk onderzoekscentrum van Fryslân (Doelestraat) © Omrop Fryslân, Sian Wierda
"Wij zijn een instituut van onderzoek en inhoud. Daar willen we vooral graag verder over praten, want er gebeurt veel bij de Akademy", vertelt IJssennagger. De tijd dat er vooral over de Akademy gepraat werd vanwege financiële en bestuurlijke problemen is volgens de directeur voorbij.
"Er is natuurlijk veel gebeurd, maar het mooie is dat het eigenlijk al voorbij was toen ik begon. Er zit een groep bijzonder gemotiveerde medewerkers die graag vooruit wil. Er is nu gelukkig ook weer ruimte om nieuw talent aan te nemen."

Samenwerking

IJssennagger is ook nauw betrokken bij het overleg over de Friese kennisinfrastructuur, die moet leiden tot meer samenwerking met andere organisaties op het gebied van kennis zoals de AFUK, Tresoar, Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden en het Fries Sociaal Planbureau. IJssennagger verwacht dat dit overleg wel iets zal opleveren.
"Ik geloof echt dat je met elkaar sterker staat en kijk ernaar uit om meer samen te werken." IJssennagger hoopt dat voor het einde van het jaar meer duidelijk wordt over de samenwerkingsplannen.
Directeur Nelleke IJssennagger van de Fryske Akademy