De zomervakantie is voorbij, toont ook het oplopende aantal schoolbesmettingen

Aan de coronacijfers is te zien dat de zomervakantie voorbij is: het aantal besmettingen loopt langzaamaan op. Diverse Friese scholen waren genoodzaakt klassen naar huis te sturen vanwege coronagevallen bij leerlingen en leerkrachten.
Aantal besmettingen op scholen loopt op
Het Friese besmettingscijfer is mede hoog doordat de scholen al weer bijna twee weken open zijn, laat GGD Fryslân weten. Op tien basisscholen waren drie of meer besmettingen aan elkaar te koppelen. In totaal waren er 87 besmettingen op deze scholen. Daar waren ook 11 besmettingen bij leerkrachten.

Besmettingsclusters

Van iedereen die zich in de afgelopen week in Fryslân heeft laten testen, was één op de vijf een basisschoolleerling. Dan gaat het om meer dan 1.300 basisschoolkinderen. In het voortgezet onderwijs waren negen clusters met in totaal 80 besmettingen aan te wijzen.
Sommige lokalen zijn alweer leeg vanwege corona © ANP
Margreet de Graaf fan GGD Fryslânv
GGD Fryslân merkt dat er ook meer kinderen worden getest, zegt directeur Margreet de Graaf. "We hebben contact met scholen, maar sommige scholen sturen hun kinderen ook al naar huis voordat ze ons hebben gesproken. Het gaat het meest om basisscholen, omdat die kinderen niet in aanmerking komen voor een vaccin. Daar gaat het nog wat makkelijker rond dan bij grote gevaccineerde groepen."

Verschil tussen basis en voortgezet

De GGD kan bij coronabesmettingen advies geven. Daar is vaak een onderscheid tussen basis- en middelbaar onderwijs. "Als er in het basisonderwijs een besmetting is, adviseren wij om de nauwe contacten van de leerlingen naar huis te sturen. Maar je kunt je voorstellen dat zoiets bij jonge kinderen vaak de hele klas betreft. Bij het voortgezet onderwijs kunnen de gevaccineerde leerlingen gewoon naar school. Behalve als ze klachten hebben natuurlijk, dan blijf je altijd thuis."
Margreet de Graaf van GGD Fryslân © Omrop Fryslân
Toch blijft het een advies. "De school beslist uiteindelijk. Dat kan wel lastig zijn, want scholen mogen niet vragen wie er gevaccineerd is." Sommige scholen kiezen er juist voor om strenger dan de GGD te zijn. De Graaf: "Dat was eerder ook wel zo. Er zijn nog altijd scholen die eerst iedereen naar huis sturen en daarna nog kijken wat de GGD zegt. Dat hoeft wat ons betreft niet."

Hoe lossen scholen het op?

Voor scholen betekent het naar huis sturen wel regelwerk, legt Ingrid Janssen uit. Zij zit in het college van bestuur van onderwijsstichting Ambion, dat 25 scholen in de omgeving van Heerenveen en Joure heeft. "We moeten goed met de ouders communiceren omdat de kinderen thuis weer goed opgevangen moeten worden. Vervolgens hebben wij de verantwoordelijkheid om te kijken om toch zo goed mogelijk het onderwijs door te laten gaan. Wij proberen waar mogelijk digitaal les te geven. Als dat niet kan, proberen we de kinderen een aantal opdrachten mee te geven om aan te werken. Zodat ze geen achterstanden oplopen."

Bij zieke docent wel kinderen naar school

Andersom kan er ook een leerkracht besmet raken. De scholen van Ambion proberen dan de kinderen zoveel mogelijk op school op te vangen. "Daar zijn verschillende oplossingen voor, afhankelijk van de grootte en mogelijkheden van een school. Soms kan één leerkracht twee groepen opvangen met behulp van een onderwijsassistent. Soms kan een aantal kinderen over andere klassen verspreidt worden, waarbij we wel moeten oppassen dat we corona niet verder verspreiden."
Ingrid Janssen van onderwijsstichting Ambion
Een van de scholen onder Ambion © Omrop Fryslân
Het tekort aan docenten maakt dat echter niet makkelijker. "We zitten ook nog met het Nationaal Programma Onderwijs waarbij we proberen de vertraging die door corona mogelijk is ontstaan in te halen. Maar als er weinig leerkrachten zijn, zijn er ook weinig voor dat NPO. En vervolgens nog minder leerkrachten als er mensen ziek worden. Dus het is schipperen."

Het went, maar is wel extra werk

Janssen merkt wel op dat veel scholen intussen wel wat zijn gewend. "Inmiddels zitten we wel al anderhalf jaar in deze situatie. We hebben standaardbrieven klaar staan, een ouderportaal om makkelijk te communiceren. Maar het is wel extra werk."