In 21 van de 34 dorpen om Leeuwarden geen huis meer te koop

Onderzoek van de gemeente Leeuwarden bevestigt het beeld dat iedereen ziet: jongeren die een huis zoeken in een dorp, vinden bijna geen plek meer.
Wergea is een van de dorpen waar de problemen groot zijn:
Volgens dat onderzoek heeft bijna de helft van de jongeren in het onderzoek de wens om te verhuizen; liefst 84% blijft het liefst in het eigen dorp wonen.
Bijna 2.000 huishoudens deden mee aan het onderzoek van de gemeente Leeuwarden. Het is gebruikelijk dat gemeenten inventariseren hoe ze hun dorpsvisie moeten inrichten. In het onderzoek werd ook gevraagd naar de woonsituatie in de dorpen. Die werd gemiddeld beoordeeld met een 8,2. Ook een veilige straat (8,0) en het aantal voorzieningen (7,6) scoorden hoog.

Te weinig aanbod

Een groot deel van de respondenten verwacht niet binnen een jaar een nieuwe woning te vinden. Vanwege te weinig aanbod met de goede prijs, of op de gewenste locatie. Dat geldt voor de huur- en koopwoningenmarkt.
In onder andere Wergea maken ze zich zorgen over de woonbaarheid van het dorp in de toekomst, zegt Hendrik Fridsma van een werkgroep die zich inzet voor het wonen in het dorp. "In de laatste tien jaar hebben maar twaalf Wergeasters een plekje gevonden in het eigen dorp met een huis in de sociale woningbouw."
Het spijt me zeer, want ik heb mijn hele leven hier gewoond. Mijn hart ligt hier.
Rinske Santema-Jansen moest het dorp verlaten, omdat ze geen geschikt huis kon vinden
En het gaat niet alleen om jongeren. Rinske Santema-Jansen woonde al haar hele leven in het dorp, maar is nu in Zuiderburen gaan wonen. "ik wilde naar een kleinere woning, maar ik kon in Wergea geen huis krijgen met een slaapkamer beneden", vertelt ze. "Het spijt me zeer, want ik heb mijn hele leven hier gewoond. Mijn hart ligt hier, mijn sociale leven ook."

Bijna geen aanbod op Funda

De resultaten uit het onderzoek staat niet op zichzelf, ook op Funda is het aanbod koophuizen in de gemeente Leeuwarden krap geworden. De gemeente telt op dit moment 34 dorpen. Alleen de grotere dorpen als Stiens (29), Grou (13) en Goutum (9) hebben nog koopwoningen op Funda staan, maar ook daar houdt het aantal beschikbare woningen niet over. Meestal zijn ze al verkocht onder voorbehoud of is er al een bod gedaan.

Koophuizen in dorpen van de gemeente Leeuwarden die worden aangeboden op Funda

Doarp
Keaphûzen (al dan net ferkocht) oanbean op Funda (1-09-2021)
Stiens 29
Grou 13
Goutum 9
Wergea 2
Jirnsum 2
Mantgum 3
Wurdum 6
Britsum 0
Warten 0
Wytgaard 3
Weidum 0
Koarnjum 0
Easterlittens 0
Hijum 0
Lekkum 0
Jorwert 0
Jelsum 1
Hilaard 0
Alde Leie 0
Himpens 0
Snakkerbuorren 0
Baard 1
Feinsum 0
Jellum 1
Bears 0
Húns 0
Friens 0
Idaerd 0
Miedum 0
Swichum 0
Eagum 0
Warstiens 0
De vragenlijst van de gemeente Leeuwarden over wonen in het dorp is door 1946 huishoudens ingevuld. Intussen zijn met 17 dorpen gesprekken gevoerd over de uitkomsten, laat de gemeente weten.