Provincie krijgt 45 miljoen van het Rijk voor aanpak van stikstofgevoelige natuur

De provincie Fryslân krijgt 45 miljoen euro van het Rijk voor het herstellen en toekomstbestendig maken van stikstofgevoelige Natura 2000-natuurgebieden. De provincie wil het geld met name inzetten op de Waddeneilanden, in het Fochteloërveen en in het veenweidegebied van het Lage Midden.
It Fochtelerfean © Shutterstock.com (Olha Rohulya)
Het Fochteloërveen © Shutterstock.com (Olha Rohulya)
Diverse maatregelen moeten ervoor zorgen dat deze gebieden meer water kunnen vasthouden en zodoende een grotere biodiversiteit krijgen.

Wat gebeurt er dan?

In Fryslân is voor ieder gebied een inventarisatie gemaakt van de maatregelen die het beste bij dat gebied passen. Het gaat dan om het stimuleren van verstuiving in de duinen, het verbeteren van watersystemen en het ontwikkelen en verbeteren van heide, moeras en veenmosrietland.

"Hard voor gevochten"

De provincie heeft dit blijkbaar goed gedaan, want Fryslân is de eerste provincie die een bedrag toegezegd heeft gekregen uit de pot van 300 miljoen euro die het Rijk beschikbaar heeft. Fryslân kan dat geld goed gebruiken, onder meer in het veenweidegebied, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. "We zijn niet ongelukkig met deze bijdrage, maar we hebben er ook hard voor gevochten."

Uitwerking met terreinbeheerders

De provincie wil inzetten op het herstellen van de oorspronkelijke natuur in die gebieden en die vasthouden en verbeteren. De provincie zal hiervoor de komende tijd de plannen verder uitwerken samen met de terreinbeheerders.
Gedeputeerde Douwe Hoogland over de miljoenen voor natuur
"We hopen dat na verloop van tijd de diversiteit aan soorten weer toeneemt en dat wij daar decennia lang van kunnen profiteren." Hoogland hoopt dat dit ook zal leiden tot meer weidevogels in het gebied. "Daar zetten we in ieder geval op in."