Tentoonstelling over Amerikaanse boerderijen in Fryslân

De meeste boerderijen in Fryslân zijn van het type kop-hals-romp of kop-romp of stelp. Maar er zijn ook Amerikaanse boerderijen gebouwd in Fryslân. Met een nieuwe tentoonstelling in het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden is daar aandacht voor.
De eerste Amerikaanse boerderij bij Scharsterbrug © Frysk Lânboumuseum
Vooruitstrevende boeren streefden begin twintigste eeuw naar vernieuwing en modernisering van hun agrarische bedrijven en bedrijfsgebouwen. Zo kwamen er nieuwe typen, zoals het Amerikaanse type. Ze week af van gangbare types wat inrichting van stallen en schuren betreft.
Van dit type zijn tussen 1923 en 1937 in totaal 16 boerderijen gebouwd. Ze staan bijna allemaal in Fryslân. Bij Scharsterbrug werd in 1923 het eerste exemplaar gebouwd. Daarbij ging het om verbetering van de hygiëne, het welzijn van het vee, een goed stalklimaat, de bestrijding van tuberculose, brandveiligheid en een efficiëntere bedrijfsvoering.
Het hijsen van hooi met takels en hooinet © Frysk Lânboumuseum
Er werden technische vernieuwingen ingevoerd die in Amerika al beschikbaar waren. Lammert Simons Brouwers had als boerenzoon uit Minnertsga acht jaar in Amerika gewoond. Hij werd in Fryslân importeur van materialen als hijsinstallaties om hooi in de schuur te krijgen.
De tentoonstelling is vanaf 8 september tot 1 december te zien. In oktober verschijnt ook een boek over de Amerikaanse boerderijen in Fryslân.