Veel animo voor natuurbegraafplaatsen: Appelscha en Nieuwehorne breiden uit

De natuurbegraafplaats in het bos bij Appelscha bestaat nog maar drie jaar, maar heeft al 85 graven verkocht en dreigt in de loop der jaren vol te raken. Er is een aanvraag ingediend voor uitbreiding met meer grond en zo'n 150 extra graven en ook in Nieuwehorne is uitbreiding nodig.
Natuurgraf in Appelscha © Omrop Fryslân, Onno Falkena
Volgens bestuurslid Jaap Bouma van de Stichting Begraafplaatsen Appelscha spreekt uit de belangstelling de liefde voor het Drents-Friese Wold. "Ze komen hier fietsen of hebben er misschien wel jarenlang gekampeerd in Appelscha. Dan denken ze 'dit is een mooi plekje. Ze zijn er altijd geweest en willen er wel worden begraven."
Aan een natuurgraf zitten verschillende voordelen. "Je maakt eenmalig een bedrag over, voor de eeuwigdurende huur en je bent van alle lasten en kosten af", zegt bestuurslid Bert van Rijswijk. "De nabestaanden hoeven geen rekening te vrezen voor leges voor onderhoud. Dus het is heel aantrekkelijk."
Natuurgraf in Appelscha © Omrop Fryslân, Onno Falkena

Voor de eeuwigheid

De graven zijn voor de eeuwigheid. "Op een gewone begraafplaats is een graf vaak voor 20 of 30 jaar. Dat is hier niet zo. Er komt nooit meer iemand aan de plek, dat vinden mensen ook fijn", vult Bouma aan.
De aanvraag voor meer graven ligt bij het college van Ooststellingwerf, die moet naar het bestemmingsplan kijken. De gemeente heeft aangegeven dat ze eraan mee willen werken.
Uitbreidingslocatie van de natuurbegraafplaats © Omrop Fryslân, Onno Falkena
Jaap Bouma en Bert van Rijswijk

Ook uitbreiding in Nieuwehorne

In Nieuwehorne is ook een natuurbegraafplaats. Daar zijn al meer dan 1.100 van de beschikbare 1.200 plaatsen verkocht. Daarom hebben ze, net als in Appelscha, ook een aanvraag ingediend bij de gemeente voor meer plekken. Ze willen van 100 plekken per hectare naar 300 plekken per hectare. Dat betekent 2400 plekken extra.
Ab van Middelkoop van de begraafplaats in Nieuwehorne had niet gedacht dat er zoveel belangstelling voor zou zijn toen hij acht jaar geleden begon. "Mensen hebben steeds meer met natuur, willen graag wandelen en de natuurbegraafplaats past daar prima bij. Het is een nieuwe trend, het is minder strak en veel vrijer. Bovendien hebben de nabestaanden geen zorgen zoals het verlengen van grafrecht en er is geen onderhoud, je hebt geen last van omvallende zerken."

Ruim van opzet

Bij de opzet hadden ze zichzelf een maximum gesteld van het aantal graven. "Dat hebben we beperkt gehouden tot 100 graven per hectare, dus elke honderd vierkante meter één graf. Dat is heel ruim. We dachten dat we daarmee lang vooruit te kunnen. Elders in Nederland zitten ze een factor vier, vijf hoger qua dichtheid van graven. We willen naar 300 graven per hectare. De bezetting blijft nog laag en de natuur kan zijn gang nog gaan. Op een gewone begraafplaats zit er hooguit dertig centimeter tussen een graf."
Ab van Middelkoop