Friese apothekers willen vaker helpen bij vaccinaties: hun hulp bij corona beviel

De Friese Apothekersorganisatie wil laten onderzoeken of apothekers in de provincie vaker kunnen worden ingezet bij het vaccineren van mensen. Hun hulp bij het voorbereiden van vaccinaties in de coronacrisis heeft bevallen.
Apothekersassistente Kyra Esméé Zwart van apotheek De Drie Stellingen helpt bij het vaccineren in Appelscha © Fototekst.nl
Volgens de Friese Apothekersorganisatie (voorheen de Friese Apothekers Vereniging) hebben de apothekers in Fryslân een belangrijke rol in de coronacrisis gespeeld. De apothekers werden ingezet vanwege capaciteitsproblemen bij GGD Fryslân. De samenwerking met de GGD was volgens de vereniging uniek.

Vrijwillig bij priklocaties

Ruim 100 apothekers hebben tussen mei en juli zo'n 100.000 keer geholpen bij het voorbereiden van vaccinaties. Apothekers konden zich vrijwillig aanmelden voor priklocaties in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Franeker, Appelscha, Sneek, Koudum en Dokkum. Volgens de organisatie was er veel maatschappelijke betrokkenheid.

Pilot

De organisatie zegt ook dat het voor mensen laagdrempelig is om bij de apotheker een prik te halen. Zo kan er ook druk bij de huisartsen weggehaald worden. De organisatie denkt dat Friese apothekers vaker kunnen helpen bij het vaccineren en wil daarom een pilot om te kijken of zoiets mogelijk is.
Apotheker Rogier Hilbers
Voorlopig is het nog niet nodig, zegt apotheker. "In Fryslân hebben we het nu goed voor elkaar. Ik weet niet of er een derde vaccin aan komt tegen corona, maar er zijn ook andere prikken die volgens een bepaald systeem worden gegeven. Apothekers zouden daar een belangrijke rol in kunnen spelen. En in sommige wijken is de vaccinatiegraad laag, als apothekers zouden wij daarin een rol kunnen spelen, dicht op de mensen."