Vissers luiden noodklok voor toekomst visserij met protest op IJsselmeer

Zo'n duizend visser protesteren zaterdag bij Windpark Fryslân in het IJsselmeer tegen windmolenparken in viswateren. In totaal varen bijna zestig IJsselmeer-, garnalen- en Noordzeekotters over het IJsselmeer langs de Afsluitdijk naar Breezanddijk. Onder die zestig boten zijn ook negen Friese vissersschepen.
De vissers voerden zaterdag actie:
De actievoerders willen dat een nieuw kabinet meer om de belangen van de vissers denkt en hen betrekt bij de besluitvorming van bijvoorbeeld windmolenparken. Niet alleen de hedendaagse vissers worden in hun bestaansrecht bedreigd door alle maatregelen, maar de volgende generatie krijgt helemaal geen kans meer om visser te worden, zeggen ze.
Zo'n 700 vissers varen morgen vanuit Hindelopen en Den Over richting het grote windpark in het IJsselmeer. De verwachting is dat bijna 250 vissers op de Afsluitdijk bij Breezanddijk staan.

Politici varen mee

De organisatie heeft diverse politici uitgenodigd, onder wie Roelof Bisschop (SGP), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Jan Mulder (PVV), die op diverse schepen meevaren en een petitie aangeboden krijgen.
© Omrop Fryslân, Remco de Vries
Medeorganisator en visser Dirk Kraak zegt dat Windpark Fryslân uitgekozen is "om te laten zien hoe groot windparken zijn en hoeveel ruimte die innemen". Het park in aanbouw is verboden gebied geworden voor de vissers. Volgens Kraak komen er duizenden molens te staan.

Jonge vissers

Met name jonge vissers met een eigen bedrijf doen mee aan het protest, zegt Kraak. Zij zien hun toekomst somber in, want steeds meer visgebied verdwijnt door de parken.
Windpark Fryslân © Yvonne van Driel
Ook hebben de actievoerders zorgen over de effecten van de parken op het watermilieu en de vissen. Volgens visser Martijn van den Berg, die ook in de organisatie van het protest zit, merken hij en zijn collega's nu al dat de stroming van het water verandert door de parken en dat er minder vissen worden gevangen.

Noodklok klinkt

Een ander punt van onvrede is dat garnalenkotters vanaf 2023 emissieloos moeten varen. "Terwijl grote schepen dit niet hoeven te doen", zegt Van den Berg. "Iedereen is het zat."
Op de Afsluitdijk luiden de vissers 'de noodklok' die gewoonweg klinkt bij rampen. Ook op de schepen gebeurt het een en ander, maar wat wil Van den Berg niet zeggen. "Dat is onze surprise act."
© Omrop Fryslân, Alle Faber

Drie keer geraakt

Een van de Friese actievoerders is Hans Poepjes, visser op de WON77 van Makkum. "Onze belangrijkste boodschap is dat de windmolen ons eigenlijk drie keer raakt. Het park neemt ruimte in waar we niet kunnen vissen, er moet compensatie komen voor de aanleg van een park, dat raakt ons ook. En er is vogelsterfte van een windmolenpark en vogels verdrinken in netten. Bij de realisatie van een windmolenpark moeten we die minderen in onze vergunning als beroepsvissers. Het raakt ons dus in de vergunning drie keer."
Poepjes wil dat er gekeken wordt naar de gebruikers van het IJsselmeer en Noordzee. "Die hebben ook bestaansrecht nodig." De actie is volgens hem nodig. "We missen daadkracht aan tafel."
Visser Hans Poepjes
© Omrop Fryslân, Remco de Vries