Risiconiveau voor coronavirus in Fryslân omlaag naar zorgelijk

Doordat het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames dalen, kunnen de risiconiveaus voor het coronavirus in twaalf regio's omlaag. Voor Fryslân geldt daarom dat het risiconiveau van ernstig naar zorgelijk gaat.
© Shutterstock.com (Horth Rasur)
De overheid heeft de status van de 25 veiligheidsregio's woensdag weer vastgesteld. Met Fryslân gaan ook IJsselland, Gelderland-Midden en Noord-Holland van ernstig naar zorgelijk.
Groningen gaat met Gooi en Vechtstreek in één klap twee stappen naar beneden. Ze stonden allebei sinds 13 juli op het hoogste niveau, zeer ernstig, maar hebben nu de status zorgelijk.

De risiconiveaus van laag naar hoog:

Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands Midden en Brabant-Zuidoost zakken van zeer ernstig naar ernstig.
Limburg-Noord is de enige regio die omhoog gaat, van ernstig naar zeer ernstig.