Wetterskip aan formerende partijen: geef geld voor aanpak klimaatverandering

Het spijkerharde en alarmerende rapport van het VN-klimaatpanel IPCC is een bevestiging van waar dijkgraaf Luzette Kroon bang voor was. "Je hoopt dat het minder extreem is, maar de conclusies zijn duidelijk: de weersveranderingen zijn extreem en dat is een gevolg van de klimaatveranderingen."
De afgelopen maanden was er in Fryslân regelmatig wateroverlast, een van de gevolgen van klimaatverandering © Noordernieuws
Wetterskip Fryslân had al afspraken met de provincie gemaakt om water en bodem belangrijker te maken in het beleid. Die moeten nu naar voren gehaald worden, al wil Kroon eerst het KNMI afwachten. "Zij maken een vertaling van het rapport voor Nederland. Daar gaan wij als waterschappen weer mee aan de slag."
Dat wordt op zijn vroegst in het najaar. "Dan gaan we kijken in hoeverre ons dat noodzaakt om investeringen naar voren te halen. We houden er rekening mee dat dat moet gaan gebeuren."
De beste oplossing om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan is om de CO2-uitstoot terug te brengen. Voor de gevolgen die niet meer zijn te stoppen, zijn er andere maatregelen nodig.

Water vasthouden en dijken versterken

Eén instrument om om te gaan met extreem weer is om het water meer vast te houden. Vroeger was het beleid om het regenwater zo snel mogelijk kwijt te raken. "Maar water vasthouden geeft mogelijkheden, omdat je het in drogere periodes misschien weer nodig hebt."
Dijkgraaf Luzette Kroon © Wetterskip Fryslân
Er wordt ook opnieuw gekeken naar de dijken rondom de provincie. "Bij Koehool tot het Lauwersmeer zijn we druk bezig om te kijken hoe we de dijk toekomstbestendig kunnen neerzetten. Niet alleen met het oog op de komende vijftig jaar. Ook daarna moet het aan te passen zijn aan de omstandigheden."
Voor de maatregelen doen de waterschappen ook een oproep op de partijen die met de kabinetsformatie bezig zijn. "We vragen de Rijksoverheid om er rekening mee te houden." Het Rijk zou met geld moeten komen. "We verwachten dat het Rijk zijn verantwoordelijk hierin gaat nemen."
Hoogwater in de zomer in Noardeast-Fryslân © Arjan van der Veen
De veranderingen betekenen mogelijk ook dat gedeelten van het land een andere functie krijgen. Kroon wil zich daar nog niet te veel aan branden. "We moeten erover nadenken. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze agrarische organisaties. Als we zien dat het qua waterbeheer bijna niet meer mogelijk is om bepaalde gebieden in de toekomst voor de landbouw te gebruiken, dan moeten we ook perspectieven bieden van wat wel kan."

Voorbereiden op overlast, want die komt

Maar we moeten allemaal begrijpen dat we in Fryslân in een delta leven, zegt de dijkgraaf. "Een eeuw geleden waren mensen zich veel meer bewust van het leven met water. Wij zijn nu verrast op het moment dat we overlast krijgen. Maar daar moeten we als inwoners rekening mee houden, want er komt overlast. Daar moeten we ons op voorbereiden."