Weerman Gerrit Hiemstra over het weer in Fryslân: "Het blijft niet op dit niveau"

De weerextremen in Fryslân zullen alleen nog maar verder toenemen, waarschuwt meteoroloog Gerrit Hiemstra uit Balk naar aanleiding van het nieuwe rapport van het internationale klimaatpanel IPCC. Ook de stijging van de zeespiegel is niet te keren zonder drastische maatregels.
Gerrit Hiemstra © Walter Kallenbach
Wereldwijd wordt er alarm geslagen over het klimaat, maar volgens Gerrit Hiemstra heeft het veranderende waar ook veel invloed op Fryslân. "In zijn algemeenheid zullen de ontwikkelingen die wij al een tijdje zien doorzetten. Minder kou in de winter, hogere temperaturen in het algemeen, en zeker in de zomer", zegt de meteoroloog naar aanleiding van het rapport van IPCC, dat maandagochtend uitkwam.

Nog extremer

Hiemstra verwijst naar de overstroming in Limburg en de zware regenbuien in onze eigen provincie. "Het blijft niet op dit niveau, het wordt nog extremer", zegt de weerman. "En daar zullen wij de maatschappij op in moeten richten."
"We zijn gewend aan het weer dat we kennen, daar is onze hele maatschappij op ingericht", legt Hiemstra uit. "Maar we zullen nu te maken krijgen met weer dat we niet kennen. Het weer dat we gaan krijgen is voor ons onbekend. Dat geldt voor Fryslân, maar in principe voor de hele wereld.

Windhozen en hagelbuien

Hiemstra kan niet voorspellen welk weertype dan meer voor zal komen. "Je wil het graag concreet maken, maar dat kan niet. Je kunt hooguit wat voorbeelden geven, maar dat zijn voorbeelden uit het verleden", aldus Hiemstra. "Het kan best zijn dat wij in Fryslân en Nederland meer te maken hebben met windhozen, met een soort van tornado's. Dat zou kunnen, maar dat weten we niet."
Als de buien bovendien nog extremer worden, zou het bijvoorbeeld ook harder kunnen hagelen. Hagelstenen van zo'n 3 à 4 centimeter zouden in de toekomst dan niet meer vreemd zijn, zegt Hiemstra.
De opgave is dat wij de uitstoot van broeikasgassen, CO2, methaan en lachgas zo gauw mogelijk en op een zo groot mogelijke schaal naar nul moeten brengen.
Meteoroloog Gerrit Hiemstra over de opgave voor beleidsmakers
Natuurlijk is er nog een zaak waar Hiemstra aandacht voor heeft: de stijging van de zeespiegel. Dat is ook voor Fryslân erg bedreigend.

Reductie van broeikasgas

"Het is wel zo dat het processen zijn die op lange tijdschalen werken. Ze gaan nu uit van een stijging aan het eind van deze eeuw van een meter, maar daar zit veel onzekerheid in", zegt Hiemstra. "Het wordt bepaald door wat er gebeurt aan een ijskap van Antarctica en ook die van Groenland. Daar is lang niet alles over bekend, over hoe die zullen reageren op de snelle veranderingen van het klimaat."
Volgens Hiemstra is er een duidelijke opgave voor beleidsmakers. "Er is een hele duidelijke relatie tussen de temperatuur op de wereld en de reductie van broeikasgas. Dus de opgave is dat wij de uitstoot van broeikasgassen, CO2, methaan en lachgas zo snel mogelijk op een zo groot mogelijke schaal naar nul moeten brengen. Dus dat betekent: ophouden met het verbranden van fossiele brandstoffen.
Gerrit Hiemstra over het Friese klimaat in de toekomst