Dorpen bij Grou-Raerd klimmen in de pen tegen nieuwe gaswinningsplannen

Inwoners van de dorpen bij het gasveld Grou en Raerd zijn er niet gerust op dat er tot 2030 nog gas wordt gewonnen. In een brief aan gaswinningsbedrijf Vermilion en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vragen de dorpsbelangen om een nulmeting en om duurzame initiatieven te steunen.
Gaswinning van Vermilion in Raerd aan de Hegedyk © Omrop Fryslân
Vermilion heeft - ondanks bezwaren van de gemeenten Leeuwaren en Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân - een vergunning gekregen. De dorpen denken dat ze de gaswinning niet meer kunnen keren, daarom vragen ze compensatie van Vermilion en een nulmeting om eventuele schade te kunnen aantonen.

Put opnieuw open

Er is eerder ook al gas gewonnen in het gebied, laat voorzitter Hylke Riemersma van dorpsbelang Friens uit. "Tot 2012 hebben de uit de putten om Raerd, Grou, Jirnsum, Friens. Reduzum, Eagum en Idaerd liggen gas gehaald. Daarna is de gaswinning gestopt omdat het niet meer rendabel was. Maar nu zijn ze van plan om het laatste beetje er uit te halen."
Kijk naar de reportage
De plaatselijke belangen zijn er op tegen, maar de minister heeft al toestemming gegeven. "Wij zijn bang dat er iets met onze woningen, wegen en sloten zal gebeuren. Nu zal er hier misschien niet direct gebeuren wat er in Groningen gebeurt, maar we zijn er als dorpsbelang niet voor", zo zegt Riemersma.

Onafhankelijk onderzoek

Daarom wil Riemersma op zijn minst een nulmeting. "Wij willen er zeker van zijn dat voordat er wel begonnen wordt, er bekend is hoe het ervoor staat. Daarom willen we een nulmeting door een onafhankelijk bureau. Dan wordt het in het kader van de bewijslast ook wat makkelijker."

Steunen bij duurzame activiteiten

Verder hoopt hij ook dat Vermilion met de dorpen om tafel wil om te praten over het opwekken van energie. "Er zijn allerlei initiatieven voor schone en duurzame energie in deze omgeving. Denk aan de windmolen in Reduzum. Misschien zou Vermilion ons daar wel bij helpen. Er wordt ons nog wat gevraagd om te voldoen aan de nieuwe energienormen, dus wat ons betreft mogen ze daar wel bij helpen.