Q&A: Dit kunnen we volgens Geert van Tuinen verwachten op de PC

Komende woensdag is het tijd voor de 168e PC in Franeker. Afgelopen jaar kon het vanwege het coronavirus niet doorgaan, maar dit jaar wordt de oudste Nederlandse sportwedstrijd van één dag wel weer gekaatst. Wat kunnen we verwachten en wie is favoriet? We praten erover met onze kaatsverslaggever Geert van Tuinen.
Geert van Tuinen met links PC-voorzitter Ids Hellinga © Henk Bootsma
Afgelopen jaar geen PC: heb je het erg gemist?
"Ja, verschrikkelijk. De PC-dag is voor mij al sinds 1965 een anker in het jaar. We hebben afgelopen jaar best wel een mooi alternatief programma gemaakt op de PC-dag, maar achteraf bekeken zeg je: mooie dag, maar het was het net niet. Dus ben ik blij dat er nu op woensdag weer gewoon wordt gekaatst. Ik kijk er erg naar uit."
De hoofdklassepartijen zijn dit seizoen gewonnen door drie parturen: Bergsma (3), Van der Bos (3) en Steenstra (2) verdeelden de overwinningen. Steekt er eentje bovenuit?
"Tussen die drie zal het wel gaan, waarbij ik het partuur van Bergsma het meest constante partuur vind. Marten Bergsma was zondag in Witmarsum een beetje uitgekaatst, maar ze maken op mij toch de beste indruk. Bergsma is in topvorm. En vergeet die dekselse ouwe seun Dylan Drent niet. Die staat op scherp, let maar op. En Kootstra doet gewoon zijn werk. Altijd goed voor genoeg kwaliteit."
© Orange Pictures
"Het partuur Van der Bos is wankel. Vooral tegen de 'kleinere' parturen laten zij het te veel liggen. Van der Bos is de meest belangrijke schakel. Als zijn opslag goed is, dan worden die andere twee ook beter. Taeke Triemstra was in Witmarsum weer extreem goed. Erwin Zijlstra heeft zich netjes ontwikkeld dit seizoen en wordt nog steeds beter. Maar de opslag van Van der Bos wordt de 'bottleneck'."
"Partuur Steenstra heeft zich nog te weinig laten zien. Het gaat bij dit partuur een beetje op en af, waarbij de topvorm er bij Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra er nog niet (constant) is. Renze Hiestra wordt een beetje overgeslagen door de opslagers en heeft daardoor te weinig invloed op het spel. Maar het zijn natuurlijk wel PC-kaatsers, dus vlak ze niet uit. En Hans verdedigt de koningstitel, hè."
Welk partuur is een gevaarlijke outsider?
"Ik vind het partuur van Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten een echte outsider. Van Zwieten verrast mij als achterynse. Van der Schoot kan voorin als een beest domineren en als Enno de slinger heeft, is het een prima opslager."
Chris Wassenaar heeft de laatste weken Jelle Attema overgenomen, maar doet tijdens de PC niet mee. Hoe jammer is dat?
"Dat zou natuurlijk wel uniek zijn geweest. Met zijn 48 jaar zou hij de oudste deelnemer op de PC ooit worden. Die eer gaat nog altijd naar Hotze Schuil. Die werd in 1972 nog eens een keer opgehaald door de Marsumers Robert van Wieren en Lammert Breuker. Ze moesten 'De Lange' wel even een daghuur vergoeden, want ja, Hotze zou een dag aangenomen werk missen. Ze pakten de derde prijs en het publiek omarmde Hotze als fenomeen. Dat was Chris ook overkomen."
"Aan de andere kant: mooi dat Jelle Attema weer fit is. En, denk erom, met Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar staat er een uiterst talentvol partuur op het veld. Die mag je ook als outsider beschouwen."
Steven Koster, Thomas Dijkstra en Jorn Lars van Beem kaatsten vorig jaar nog op de Freule, maar debuteren nu op de PC. Hoe bijzonder is dat?
"Dat is heel bijzonder, want het kwam nog nooit voor dat drie jongenskaatsers in één partuur debuteren op de PC. Thomas en Steven staan volgende week weer op de Freulepartij te kaatsen. Jorn Lars niet, want hij heeft de Freulepartij afgelopen jaar gewonnen met Dronrijp. We moeten niet vergeten dat het opschuiven van de leeftijdsgrens bij de jongens ook van invloed is."
"Ik ben niet zo'n man van de ranking, maar van de 'deskundigen' heb ik begrepen dat het partuur op een mooie, soepele manier de nodige punten bij elkaar heeft geslagen. Hoe dan ook: prachtig dat deze jonge jongens als partuur meedoen aan de PC. Dat is prima voor de uitstraling van de kaatssport, die het wel kan gebruiken."