Het goede broedseizoen is een opsteker voor weidevogelbeschermers

Het lange en relatief goede broedseizoen van de weidevogels dit jaar is met name belangrijk voor de vogelpopulaties zelf. Maar niet alleen voor de vogels. Weidevogelbeschermers waren er ook echt wel aan toe.
Het goede broedseizoen is een opsteker voor weidevogels en beschermers:
Provinciaal projectleider Agrarisch Natuurbeheer en Landschapsbeheer Jetze Genee: "De veldmensen, de vrijwilligers, zijn ontzettend betrokken. Intrinsiek met name. En dat komt bijna vanuit de tenen. Als het dan drie jaar niet lukt, dan komt dat van ver. Men had dit resultaat echt wel weer even nodig."

Wachten op de eindcijfers

Mensen willen er ook graag over praten, merkt Genee. "De eindcijfers zijn er nog niet, maar uit diverse nieuwsbrieven en met name berichten op sociale media is het toch wel heel mooi om te zien hoe iedereen er zo opgetogen over was. Het is echt een mooie opsteker."
© Vogelbescherming Nederland
Op sommige locaties was er een verdubbeling van het aantal paartjes broedende weidevogels te zien. De vogels zoeken elkaar sowieso op omdat ze zich zo het beste kunnen verdedigen tegen met name andere vogels die nog wel eens een kuikentje eten. En dat ze zich dan laten zien op locaties waar boeren en vrijwilligers zich inzetten, dan motiveert dat de mensen wel."