Wethouder Pytsje de Graaf van Noardeast-Fryslân stopt na tien jaar

Wethouder Pytsje de Graaf van Noardeast-Fryslân legt haar functie neer om gezondheidsredenen. Ze is tien jaar wethouder geweest, eerst in de gemeente Dongeradeel en de laatste jaren in Noardeast-Fryslân.
De Graaf neemt een petitie in ontvangst als wethouder © Omrop Fryslan
De Graaf zit sinds april ziek thuis. Ze heeft haar afscheid in een brief kenbaar gemaakt aan burgemeester Johannes Kramer.
De FNP-politica is wethouder in Noardeast-Fryslân sinds het ontstaan van de fusiegemeente op 1 januari 2019. Van 2011 tot 2018 was ze wethouder in de gemeente Dongeradeel. Daarvoor was Pytsje de Graaf acht jaar lang Statenlid voor de FNP.
"Onze inwoners, het verenigingsleven, ambtenaren en raad wil ik danken voor de prettige samenwerking. Ik heb mijn werk altijd met plezier gedaan," schrijft De Graaf.
Wethouder de Graaf had onder andere sport, cultuur, openbare ruimte en voorzieningen in portefeuille. Ze heeft ook een aantal nevenfuncties. Ze is lid van het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten , het Open Mienskipfûns en vervoerder Jobinder.
Burgemeester Kramer betreurt haar vertrek, maar begrijpt haar besluit wel:
"Mevrouw De Graaf heeft een moedig, maar moeilijk besluit genomen. Met haar vertrek verliest onze gemeente een betrokken en herkenbare bestuurder die dicht bij onze inwoners stond."
Raadslid Fedde Breeuwsma neemt sinds april het werk van De Graaf over.